Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Zakończenie działalności państwowych komisji egzaminacyjnych powołanych przez kuratorów oświaty do przeprowadzenia egzaminów na tytuł zawodowy i tytuł zawodowy mistrza

Drukuj
Opublikowano: 17 maja 2013
Wpisany przez: Maria Nowak

Opolski Kurator Oświaty podaje do wiadomości, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206), państwowe komisje egzaminacyjne powołane przez kuratorów oświaty do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie tytułów zawodowych przeprowadzały te egzaminy do 31 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy od dnia 1 stycznia 2013 r. osoby, które nie zakończyły zdawania egzaminów kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie tytułów zawodowych przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 11 ustawy – jak wyżej.

Opolski Wicekurator Oświaty

Rafał Rippel

Komisje na tytuł zawodowy i tytuł mistrza

Drukuj
Opublikowano: 20 lipca 2012

Wykaz Komisji Egzaminacyjnych powołanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy oraz na tytuł zawodowy mistrza. Stan na dzień 01 września 2011 r.

Wykaz Państwowych Komisji Egzaminacyjnych - plik w formacie xls do pobrania.
Wykaz Państwowych Komisji Egzaminacyjnych - plik w formacie pdf do pobrania.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014