Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Informacja w sprawie orderów, odznaczeń państwowych, resortowych, nagród Ministra Edukacji Narodowej i Opolskiego Kuratora Oświaty

Drukuj
Opublikowano: 07 października 2014
Wpisany przez: Agata Bednarska

Informacja w sprawie orderów, odznaczeń państwowych, resortowych, nagród Ministra Edukacji Narodowej i Opolskiego Kuratora Oświaty wnioskowanych dla nauczycieli i pracowników oświaty województwa opolskiego w 2014 r.

Załącznik

Informacja w sprawie składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Opolskiego Kuratora Oświaty

Drukuj
Opublikowano: 10 kwietnia 2014
Wpisany przez: Agata Bednarska

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Opolskiego
Prezydenci Miast, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie
Dyrektorzy szkół i placówek
w województwie opolskim

Uprzejmie informuję, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zgodnie z wieloletnią tradycją – nauczycielom za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, przyznawane są – na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2014 r. poz. 191) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz.1078 ) – nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Opolskiego Kuratora Oświaty.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie składania wniosku o nadanie medalu KEN

Drukuj
Opublikowano: 15 listopada 2013
Wpisany przez: Agata Bednarska

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Opolskiego,
Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek
województwa opolskiego

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że termin składania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej, które będą wręczane z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2014 r., upływa z dniem 28 lutego 2014 r.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie składania wniosku o odznaczenie państwowe

Drukuj
Opublikowano: 15 listopada 2013
Wpisany przez: Agata Bednarska

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa Opolskiego,
Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek
województwa opolskiego,

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, które będą wręczane z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2014 r., upływa z dniem 31 grudnia 2013 r.

Czytaj więcej...

Komunikat Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rozstrzygnięcia dotyczącego odznaczeń państwowych i resortowych, tytułu honorowego profesora oświaty oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej w 2014 r.

Drukuj
Opublikowano: 21 sierpnia 2014
Wpisany przez: Agata Bednarska

Uprzejmie informuję, że Opolski Kurator Oświaty po zapoznaniu się z opiniami powołanych komisji w celu wyłonienia kandydatów do nadania nagród, odznaczeń państwowych i resortowych, oraz tytułu honorowego profesora oświaty, zdecydował o przekazaniu Ministrowi Edukacji Narodowej następujących wniosków:

1) o nadanie Krzyża Zasługi, Medalu za Długoletnią Służbę – załącznik nr 1;
2) o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej – załącznik nr 2;
3) o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – załącznik nr 3;
4) o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty – załącznik nr 4;

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014