Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Aktualizacja planów pracy placówek doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2016/2017

Drukuj
Opublikowano: 03 marca 2017
Wpisany przez: Małgorzata Prokop

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli

W związku z dokonaniem przez Ministra Edukacji Narodowej zmiany podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.58.2016.DB z dnia 24 stycznia 2017 roku, proszę o uzupełnienie planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli
o zadania uwzględniające nowy kierunek polityki oświatowej państwa i zmiany w systemie oświaty.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie w sprawie wdrażania podstawy programowej

Drukuj
Opublikowano: 14 marca 2017
Wpisany przez: Małgorzata Prokop

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych województwa opolskiego

Opolski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza dyrektorów szkół podstawowych na spotkanie poświęcone wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz wybranym zagadnieniom dotyczącym zmian w systemie oświaty, które odbędzie się dnia 28 marca 2017 r. o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Opolu, przy ul. Struga 16. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, które w okresie do końca czerwca 2017 roku realizować będą szkolenia dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów z zakresu wdrażanej podstawy programowej.

Jednocześnie informuję, że wkrótce na stronach www wymienionych placówek ukażą się szczegółowe harmonogramy planowanych szkoleń dla nauczycieli.

 

Opolski Kurator Oświaty

 Michał Siek

 

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego oraz pracy Kuratorium Oświaty w Opolu za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.

Drukuj
Opublikowano: 18 lutego 2016
Wpisany przez: Rafał Rippel

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa Opolskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
Dyrektorzy szkół i placówek
woj. opolskiego

Przedstawiam Państwu prezentację z realizacji nadzoru pedagogicznego oraz pracy Kuratorium Oświaty w Opolu za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r. oraz materiał przedstawiający najważniejsze dokonania Opolskiego Kuratora Oświaty w latach 2008-2015. Zachęcam Państwa do zapoznania z tymi materiałami i ewentualnego wykorzystania w realizacji zadań oświatowych.

Z poważaniem

Halina Bilik
Opolski Kurator Oświaty

Dokonania OKO 2008-2015

Sprawozdanie z nadzoru

Narady Opolskiego Kuratora Oświaty z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych - 25 - 27 sierpnia 2015r.

Drukuj
Opublikowano: 27 sierpnia 2015
Wpisany przez: Rafał Rippel

W dniach 25,26 i 27.08.2015 r. w Studenckim Centrum Kultury przy ul. Katowickiej 95 w Opolu odbyły się narady Opolskiego Kuratora Oświaty z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego. W naradach uczestniczyli także przedstawiciele organów prowadzących. W ramach spotkań zostało podsumowane II półrocze roku szkolnego 2014/2015 w województwie opolskim, Opolski Kurator Oświaty złożył sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego oraz pracy Kuratorium Oświaty w Opolu za okres od stycznia do czerwca 2015 roku. Na zakończenie przestawione zostały istotne komunikaty, bieżące informacje dotyczące edukacji.

W załączeniu do pobrania

 1. Narada-sierpień 2015
 2. Akty prawne zwiazane z ksztalceniem zawodowym
 3. Nadzor pedagogiczny
 4. Specjalne potrzeby edukacyjne
 5. Odroczenia
 6. Podreczniki
 7. Tabela 1 nowelizacje przepisow 21.08.2015
 8. Tabela 2 nowe akty prawne 21.08.2015

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016 – ROK OTWARTEJ SZKOŁY

Drukuj
Opublikowano: 18 sierpnia 2015
Wpisany przez: Krystyna Czollek

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

województwa opolskiego

Minister Edukacji Narodowej ustalił na rok szkolny 2015/2016 następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2015-16

Narady Opolskiego Kuratora Oświaty z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych - 17 - 19 lutego 2015r.

Drukuj
Opublikowano: 20 lutego 2015
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

narady oko luty 2015 6W dniach 17,18 i 19.02.2015 r. w Studenckim Centrum Kultury przy ul. Katowickiej 95 w Opolu odbyły się narady Opolskiego Kuratora Oświaty z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego. W naradach uczestniczyli także przedstawiciele organów prowadzących. W ramach spotkań zostało podsumowane I półrocze roku szkolnego 2014/2015 w województwie opolskim, Opolski Kurator Oświaty złożył sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego oraz pracy Kuratorium Oświaty w Opolu za okres od lipca do grudnia 2014 roku. Na zakończenie przestawione zostały istotne komunikaty, bieżące informacje dotyczące edukacji, a także odpowiadano na liczne pytania.
W załączeniu do pobrania:

 1. Prezentacja podsumowująca sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez Opolskiego Kuratora Oswiaty w I półroczu roku szkolengo 2014/2015.
 2. Języki mniejszościowe oraz język regionalny naszym wspólnym bogactwem – kampania promująca używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Czytaj więcej...

Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2014/2015

Drukuj
Opublikowano: 03 lipca 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

W nadchodzącym roku szkolnym będą to:

 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;
 2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki;
 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach;
 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Rok szkolny 2014/2015 będzie rokiem szkolnictwa zawodowego. Nasze hasło to: Rok Szkoły Zawodowców

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014