Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Zmiany w ustawie o informatyzacji

Drukuj
Opublikowano: 21 maja 2014
Wpisany przez: Agata Bednarska

Kampania informacyjna na temat zmian w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Kodeksie postępowania administracyjnego.

W dniu 11 maja 2014 r. weszły w życie ważne zmiany w systemie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Mają one ułatwić realizację spraw drogą elektroniczną i komunikację obywateli z urzędami.

Najważniejsze zmiany w tym zakresie:

  1. Jeśli obywatel wybierze drogę komunikacji elektronicznej z urzędem to korespondencja odbywać się będzie bez użycia papieru. W tym przypadku jeśli obywatel nie odbierze e-pisma w terminie 7 dni to otrzyma powtórne elektroniczne zawiadomienie, że ma do odebrania e-przesyłkę. Po upływie 14 dni od wysłania pierwszego elektronicznego zawiadomienia przesyłka będzie uznawana za doręczoną, a obywatel będzie mógł się z nią zapoznać nawet po tym terminie. Jeśli obywatel obawia się, że może przeoczyć e-zawiadomienie, może dodatkowo ustawić w ePUAP powiadomienie mailowe, że powinien zajrzeć do swojej skrytki na ePUAP.
  2. Droga elektroniczna w załatwianiu spraw nie oznacza jednak (w większości przypadków) komunikowania się mailem. Korespondencja do urzędu powinna być uwierzytelniona (tożsamość piszącego musi być potwierdzona, żeby nikt nie podszywał się pod nikogo). Do tego służy profil zaufany albo bezpieczny podpis elektroniczny, a składający pismo musi otrzymać dowód, że dokument dotarł do urzędu. Chodzi tutaj o składanie pism za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu – EPUAP (a nie przez wysyłanie maila).
  3. Obywatelowi łatwiej będzie złożyć e-pismo bowiem urzędy mają udostępnić elektroniczne skrzynki podawcze ESP. Zwiększy się również liczba usług udostępnianych przez urzędy na e-PUAP.

Bezpłatnym narzędziem do uwierzytelniania się, w celu skorzystania z e-usług jest profil zaufany, który (dzięki nowej ustawie) będzie można również potwierdzić na Poczcie Polskiej i w bankach.

Zachęcamy Państwa do zakładania i potwierdzania profilu zaufanego (www.epuap.gov.pl) i kontaktowania się z urzędem drogą elektroniczną.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014