Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Wyniki sprawdzianów i egzaminów w szkołach woj. opolskiego 2014

Drukuj
Opublikowano: 07 listopada 2014
Wpisany przez: Danuta Sieradzka

Sprawdzian po szkole podstawowej

Analiza wyników sprawdzianu  kompetencji po szóstej klasie w szkołach podstawowych (2014)

Zał. 1. Liczba uczniów zdających sprawdzian po klasie 6 i osiągane wyniki w woj. opolskim (2012 - 2014)

Zał. 2. Wyniki sprawdzianu po klasie 6 w skali staninowej w rozbiciu na powiaty i gminy woj. opolskiego (2014)

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej (2006 - 2014)

 

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna 

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - część humanistyczna (woj. opolskie 2014 r.)

Zał. 1. Średnie wyniki  woj. opolskiego, rozkład  staninowy na przestrzeni lat 2012 – 2014  (część humanistyczna)

Zał. 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego - część humanistyczna w skali staninowej, w rozbiciu na powiaty i gminy woj. opolskiego

Wyniki egzaminu po gimnazjum - część humanistyczna (2008 - 2014) 
 

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza

 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - część matematyczno-przyrodnicza (woj. opolskie 2014 r.)

Zał. 1.  Liczba zdających, średnie wyniki  woj. opolskiego,  rozkład  staninowy  na przestrzeni lat   2012 – 2014  (część matematyczno-przyrodnicza)

Zał. 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego - część matematyczno-przyrodnicza w skali staninowej w rozbiciu na powiaty i gminy woj. opolskiego 2014 r.

Wyniki po gimnazjum - część matematyczno-przyrodnicza (2008 - 2014)


Egzamin gimnazjalny - język obcy

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - język obcy (woj. opolskie  2014)

Zał. 1.  Wyniki egzaminu gimnazjalnego – język obcy nowożytny w skali staninowej w rozbiciu na powiaty 2014 r.

Zał. 2.  Wyniki egzaminu gimnazjalnego – język obcy nowożytny w skali staninowej w rozbiciu na gminy, w poszczególnych powiatach 2014 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego - język obcy (2012 - 2014)

Egzamin maturalny 

Średnie wyniki procentowe  egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki w woj. opolskim  w 2013r. i  2014r.

Wyniki egzaminu maturalnego 2013 - 2014 z j.polskiego i matematyki

Średnie wyniki procentowe egzaminu maturalnego z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego w woj. opolskim w 2013 r . i 2014 r.

Wyniki egzaminu maturalnego 2013 - 2014 z języka obcego


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe („stary egzamin”) w sesji letniej przeprowadzonych przez OKE w latach 2013 – 2014

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego przez OKE w  2013 r. (przystępujący do egzaminu po raz pierwszy w sesji letniej)

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego przez OKE w 2014 r. (przystępujący do egzaminu po raz pierwszy w sesji letniej)

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014