Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Współpraca Opolskiego Kuratora Oświaty z uczelniami wyższymi na Opolszczyźnie

Drukuj
Opublikowano: 18 lipca 2012

     Zainicjowanie działań w zakresie nawiązania szerszej współpracy pomiędzy Kuratorium Oświaty w Opolu a działającymi na terenie województwa uczelniami wyższymi stało się możliwe z chwilą podjęcia tego zagadnienia przez Radę Programową działającą przy Opolskim Kuratorze Oświaty. W czerwcu 2009r. opracowane zostały cele oraz harmonogram działań skierowanych na realizację istotnych z punktu widzenia Kuratora oraz uczelni problemów. 11 grudnia 2009r. z udziałem Wojewody Opolskiego odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli uczelni i Opolskiego Kuratora Oświaty. Efektem tego spotkania była deklaracja współpracy, sprecyzowanie wzajemnych oczekiwań  oraz ustalenia związane z powołaniem specjalnego zespołu roboczego ds. wzajemnych kontaktów. W marcu 2010r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego złożonego z: delegowanych przez rektorów przedstawicieli uczelni wyższych, reprezentantów Kuratorium Oświaty w Opolu oraz członków Społecznej Rady Konsultacyjno-Programowej przy Opolskim Kuratorze Oświaty. Zostało ono poświęcone ustaleniom w zakresie określenia szczegółowych form współpracy, harmonogramu działań oraz określenia oczekiwanych efektów współpracy. Ustalono również  nadanie współpracy bardziej instytucjonalnej formy w postaci porozumień sygnowanych przez rektorów poszczególnych uczelni oraz Opolskiego Kuratora Oświaty. Od marca do maja  2010r. trwały prace nad treścią wzajemnych porozumień. Efektem podjętych ustaleń stało się uroczyste podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy Opolskim Kuratorem Oświaty a rektorami uczelni wyższych, dokonane w obecności Wojewody Opolskiego, 21 czerwca 2010r. 30 czerwca zaś, podczas spotkania zespołu roboczego omówiono i przyjęto do realizacji w roku szkolnym 2010/2011, ujęte w trzech blokach tematycznych priorytety.

 

Wspolpraca Wspolpraca Wspolpraca Wspolpraca Wspolpraca Wspolpraca Wspolpraca Wspolpraca

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014