Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Dofinansowanie zajęć sportowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Drukuj
Opublikowano: 10 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje wiele niezwykle ważnych zadań nie tylko o znaczeniu ogólnopolskim, ale także regionalnym. Resort wprowadza w życie liczne projekty, które mają budować polski sport i turystykę także w oparciu o inicjatywy lokalne. Zapraszamy do zapoznania się z wdrażanymi programami.

Czytaj więcej...

Program „Szkolny Klub Sportowy” 2017

Drukuj
Opublikowano: 13 grudnia 2016
Wpisany przez: Piotr Dańkowski

Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” prosi o zgłoszenie szkoły do udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy” 2017. Termin składania deklaracji do 22.12.2016r.

Czytaj więcej...

Plebiscyt na 10 najlepszych uczniów – sportowców woj. opolskiego za rok szkolny 2015/2016 dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Drukuj
Opublikowano: 13 grudnia 2016
Wpisany przez: Piotr Dańkowski

Szkolny Związek Sportowy Opolskie prosi o zgłaszanie na piśmie uczniów do plebiscytu na najlepszych sportowców w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2016r.

Czytaj więcej...

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu im. Polskich Olimpijczyków wyróżniona w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

Drukuj
Opublikowano: 04 października 2016
Wpisany przez: Piotr Dańkowski

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu im. Polskich Olimpijczyków została wyróżniona przez Ministra Sportu i Turystyki pana Witolda Bańkę na uroczystej gali podsumowującej Europejski Tydzień Sportu, która odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie w dniu 30 września 2016 r.

Czytaj więcej...

Europejski Tydzień Sportu

Drukuj
Opublikowano: 14 lipca 2016
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Szanowni Państwo.

logoWe wszystkich państwach Unii Europejskiej w terminie 10 – 17 września 2016 r. obchodzony będzie Europejski Tydzień Sportu. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, która została rozpoczęta w 2015 r., a prowadzona jest pod hasłem #BeActive.

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny "Sport w wyobraźni ucznia" w roku 2016

Drukuj
Opublikowano: 28 kwietnia 2016
Wpisany przez: Anna Śmigulec

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „SPORT W WYOBRAŹNI UCZNIA” w roku 2016

1.       Cel konkursu

   Popularyzacja wartości wychowawczych sportu.

   Ukazanie przez twórczość dzieci i młodzieży związków ze sportem.

   Propagowanie idei olimpijskiej oraz uniwersalnych i humanistycznych wartości sportu. Rozwijanie zainteresowań sportowych i plastycznych oraz rozbudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży.

2.       Uczestnictwo

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, i ponadgimnazjalnych , placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury, szkoły plastyczne w trzech kategoriach wiekowych:

I – kategoria od 7 do 12 lat – młodzież szkół podstawowych

II – kategoria od 13 do 19 lat – młodzież szkolna i starsi w przypadku uczniów Zespołów Szkół Specjalnych

3.       Warunki przyjęcia prac

Prace przyjmowane będą w następujących kategoriach twórczości: malarstwo, rysunek, grafika, collage, oraz techniki mieszane z wyjątkiem technik przestrzennych i dodatkowo rzeźby, inne techniki (format dowolny) i sztuka użytkowa (różne techniki) dotyczy tylko konkursu na szczeblu wojewódzkim.

Każda praca winna być opisana na odwrocie i zawierać dane: imię i nazwisko autora, wiek autora, nazwa i adres szkoły, placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, miejscowość, ulica numer domu, telefon, e-mail.

Do przesyłanych prac zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego należy dołączyć informację obejmującą ilość klas, uczniów, prac oraz nazwy najpopularniejszych dyscyplin sportowych omawianych przez nauczyciela w ramach realizacji prac konkursowych na etapie szkolnym.

Nagrody dla autorów najlepszych prac i ich nauczycieli w dniu podsumowania konkursu.

4. Termin i miejsce:

Prace wraz z informacją należy złożyć w terminie do dnia 20 maja 2016 r. w siedzibie Szkolnego Związku Sportowego w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 1, pok. 229 , lub w sekretariacie Liceum ( budynek Liceum nr VI, osiedle Armii Krajowej były ZWM).

Podsumowanie Etapu Wojewódzkiego konkursu i wystawa nagrodzonych prac odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 o godz. 13.00 w SDK nr. 9 w Opolu

5.       Organizacja konkursu

Organizatorem na szczeblu wojewódzkim jest Wojewódzka Komisja przy Szkolnym Związku Sportowym „Opolskie” w Opolu

Autorzy prac przekazują prace konkursowe na własność organizatorów poszczególnych etapów.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać od pani Elżbiety Sobolewskiej tel. 600-992-840.

IV Międzynarodowej Konferencji Nauczycieli Wychowania Fizycznego „Piłka ręczna w szkole” 2 – 4 czerwca 2016 r. KIELCE

Drukuj
Opublikowano: 11 kwietnia 2016
Wpisany przez: Piotr Dańkowski

Wszelkie informacje dotyczące Konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na naszej stronie internetowej: www.scdn.pl

Organizator:

Tomasz Kościak

Nauczyciel konsultant ŚCDN

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Próby sprawności fizycznej przy naborze do klasy sportowej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w pływaniu.

Drukuj
Opublikowano: 22 lutego 2016
Wpisany przez: Anna Śmigulec

Zasady główne dla kandydatów do I klasy gimnazjum i I klasy liceum Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkół Sportowych oraz oddziałów sportowych w publicznej szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej w pływaniu.

1. Kandydat musi posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania dennego sportu.

2.   Kandydat musi posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły lub oddziału.

3.   Podczas rekrutacji przeprowadzane są podstawowe badania antropometryczne w celu oceny budowy ciała

- wzrost

- waga

- wskaźnik Broca

4.   Kandydat musi posiadać aktualną licencję sportową Polskiego Związku Pływackiego oraz być zrzeszonym w klubie pływackim będącym członkiem PZP.

5.     Kandydat wykonuje próby sprawności fizycznej zamieszczone w odpowiednich załącznikach:

a)      załącznik nr 1 – Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do klasy III szkoły podstawowej,

b)      załącznik nr 2 - Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do I klasy gimnazjum Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkół Sportowych oraz oddziałów sportowych w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym w pływaniu,

c)    załącznik nr 3  - Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do I klasy liceum Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkół Sportowych oraz oddziałów sportowych w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej w pływaniu.

 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014