Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Konkurs plastyczny "Sport w wyobraźni ucznia" w roku 2016

Drukuj
Opublikowano: 28 kwietnia 2016
Wpisany przez: Anna Śmigulec

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „SPORT W WYOBRAŹNI UCZNIA” w roku 2016

1.       Cel konkursu

   Popularyzacja wartości wychowawczych sportu.

   Ukazanie przez twórczość dzieci i młodzieży związków ze sportem.

   Propagowanie idei olimpijskiej oraz uniwersalnych i humanistycznych wartości sportu. Rozwijanie zainteresowań sportowych i plastycznych oraz rozbudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży.

2.       Uczestnictwo

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, i ponadgimnazjalnych , placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury, szkoły plastyczne w trzech kategoriach wiekowych:

I – kategoria od 7 do 12 lat – młodzież szkół podstawowych

II – kategoria od 13 do 19 lat – młodzież szkolna i starsi w przypadku uczniów Zespołów Szkół Specjalnych

3.       Warunki przyjęcia prac

Prace przyjmowane będą w następujących kategoriach twórczości: malarstwo, rysunek, grafika, collage, oraz techniki mieszane z wyjątkiem technik przestrzennych i dodatkowo rzeźby, inne techniki (format dowolny) i sztuka użytkowa (różne techniki) dotyczy tylko konkursu na szczeblu wojewódzkim.

Każda praca winna być opisana na odwrocie i zawierać dane: imię i nazwisko autora, wiek autora, nazwa i adres szkoły, placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, miejscowość, ulica numer domu, telefon, e-mail.

Do przesyłanych prac zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego należy dołączyć informację obejmującą ilość klas, uczniów, prac oraz nazwy najpopularniejszych dyscyplin sportowych omawianych przez nauczyciela w ramach realizacji prac konkursowych na etapie szkolnym.

Nagrody dla autorów najlepszych prac i ich nauczycieli w dniu podsumowania konkursu.

4. Termin i miejsce:

Prace wraz z informacją należy złożyć w terminie do dnia 20 maja 2016 r. w siedzibie Szkolnego Związku Sportowego w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 1, pok. 229 , lub w sekretariacie Liceum ( budynek Liceum nr VI, osiedle Armii Krajowej były ZWM).

Podsumowanie Etapu Wojewódzkiego konkursu i wystawa nagrodzonych prac odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 o godz. 13.00 w SDK nr. 9 w Opolu

5.       Organizacja konkursu

Organizatorem na szczeblu wojewódzkim jest Wojewódzka Komisja przy Szkolnym Związku Sportowym „Opolskie” w Opolu

Autorzy prac przekazują prace konkursowe na własność organizatorów poszczególnych etapów.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać od pani Elżbiety Sobolewskiej tel. 600-992-840.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014