Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Aplikacja internetowa zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Drukuj
Opublikowano: 25 lipca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo,

Została uruchomieniu aplikacja internetowa zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (https://sio.men.gov.pl), która posiada wiele usprawnień względem poprzedniej wersji.

Czytaj więcej...

Zmiany w ustawie o Systemie Informacji Oświatowej

Drukuj
Opublikowano: 29 maja 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Opolskiego
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949) została dnia 16 maja 2017 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP. Ustawa nowelizuje obecną ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.).
Zmiany dotyczą kwestii technologicznych funkcjonowania systemu informacji oświatowej (SIO), modyfikacji schematu przekazywania danych, procedury weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia i nauczyciela przekazanych do bazy danych SIO z danymi zawartymi w rejestrze PESEL oraz kwestii udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO. Przewiduje się także zmianę oraz uproszczenie sposobu zbierania niektórych danych gromadzonych w SIO.

Czytaj więcej...

Zmiana numerów REGON szkół w związku z reformą oświaty

Drukuj
Opublikowano: 24 maja 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

W art. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie  ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949) uregulowano wpływ zmian wprowadzonych reformą oświaty na rejestr REGON.

Czytaj więcej...

Przekazywania danych do nowego SIO

Drukuj
Opublikowano: 21 grudnia 2015
Wpisany przez: Piotr Łaba

W związku z zakończeniem roku kalendarzowego należy przekazać informacje wykazywane w module „Dane zbiorcze”:

Do 7 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy:

 • Dane dziedzinowe dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, wraz z pochodnymi,
 • W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia,
 • W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministrów: dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych przypadającego na 1 etat.

  Czytaj więcej...

Przekazywanie danych identyfikacyjnych i dziedzinowych uczniów

Drukuj
Opublikowano: 19 stycznia 2015
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w nawiązaniu do komunikatu z dnia 13 października 2014 r. uprzejmie przypominamy, że od 13 stycznia br. do 13 lutego br. będzie prowadzona weryfikacja stopnia zapełnienia bazy danych SIO w zakresie danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów.

Czytaj więcej...

Przekazywanie danych dotyczących wyposażenia szkół i placówek oświatowych

Drukuj
Opublikowano: 29 grudnia 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w nawiązaniu do komunikatu z dnia 13 października br. uprzejmie przypominamy, że od 22 grudnia będziemy weryfikować stopień przesłania do bazy danych SIO danych dotyczących wyposażenia szkół i placówek. Dane te należy przekazać do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego według stanu na dzień 31 grudnia. Oznacza to, że w tym roku szklonym (2014/2015) przekazujecie Państwo dane do 10 stycznia 2015 r., wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Czytaj więcej...

Ankieta w strefie dla zalogowanych - System Informacji Oświatowej

Drukuj
Opublikowano: 28 kwietnia 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

w „Strefie dla zalogowanych” Systemu Informacji Oświatowej udostępniamy do wypełnienia wszystkim szkołom ankietę, której wyniki pozwolą na poznanie parametrów łącz umożliwiających dostęp  do sieci Internet, oraz danych dotyczących infrastruktury sieciowej dostępnej w szkołach.

W celu zebrania pełnych danych dotyczących dostępności szkół do sieci Internet bardzo ważne jest, aby każda szkoła wypełniła udostępnioną ankietę.

Wypełnienie ankiety nie powinno zając więcej niż 10 minut.

Dziękujemy za potraktowanie sprawy jako bardzo ważnej i pilnej.

Udostępnienie portalu "Strefa dla zalogowanych"

Drukuj
Opublikowano: 09 stycznia 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że ze zostały udostępniony Państwu portal „Strefa dla zalogowanych" pod adresem https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/. Na stronę można wejść również korzystając z przycisku „strefa dla zalogowanych" znajdującym się w menu górnym na stronie głównej zmodernizowanego systemu informacji oświatowej. Logowanie do strefy następuje poprzez użycie loginu i hasła, które są używane do zalogowania się do aplikacji zmodernizowanego SIO.

Czytaj więcej...

Praca na wielu bazach danych

Drukuj
Opublikowano: 07 października 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

Została udostępniona aplikacja użytkowania modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej. Aplikacja zawiera nową funkcję: Praca na wielu bazach danych

W załączeniu: Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego SIO – Praca na wielu bazach danych.

Instrukcja merytoryczna do instrukcji użytkownika aplikacji modernizowanego SIO - Przekazywanie danych związanych z zatrudnieniem nauczycieli

Drukuj
Opublikowano: 10 lipca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

Komentarz zawiera wytyczne dotyczące danych jakie należy wprowadzać w poszczególnych sekcjach modułu Nauczyciel:

    Zatrudnienie:

  • Podstawa prawna świadczenia pracy
  • Miejsce nawiązania stosunku pracy
  • Początek obowiązywania umowy
  • Tygodniowy wymiar zajęć
  • Godziny ponadwymiarowe
  • Zwiększony wymiar zajęć

 

Nieobecności
Awans
Obowiązki

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014