Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Informacje ze spotkania dyrektorów szkół podstawowych w dniu 28 marca 2017 r.

Drukuj
Opublikowano: 01 kwietnia 2017
Wpisany przez: Małgorzata Prokop

W związku z zainteresowaniem dyrektorów szkół zagadnieniami prezentowanymi na spotkaniu zorganizowanym w dniu 28 marca 2017 roku dotyczącym wdrażania nowej podstawy programowej informuję, że na stronach internetowych poszczególnych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli zamieszczane są szczegółowe terminy i miejsca realizacji szkoleń dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Poniżej przedstawiono w rozłożeniu na powiaty i gminy planowane wsparcie, jakiego zobowiązane są udzielić nauczycielom poszczególne placówki.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014