Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Uroczyste podsumowanie „Roku Bezpiecznej Szkoły” w województwie opolskim

Drukuj
Opublikowano: 08 października 2013
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Dnia 8 października 2013 r., w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego, odbyło się uroczyste podsumowanie „Roku Bezpiecznej Szkoły” w województwie opolskim. Opolski Kurator Oświaty – Halina Bilik zaprezentowała działania, inicjatywy podejmowane przez szkoły/placówki oraz inne podmioty naszego regionu w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych woj. opolskiego; KW Policji, KW Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej; WORD; dyrektorzy szkół/placówek. Podczas uroczystości uhonorowano szczególnie wyróżniających się uczestników różnych przedsięwzięć realizowanych w ramach „Roku Bezpiecznej Szkoły".

Czytaj więcej...

Certyfikat „Bezpieczna Szkoła”

Drukuj
Opublikowano: 19 sierpnia 2013
Wpisany przez: Wiesława Kostrzewa-Andros

Zespół Certyfikujący dokonał  oceny raportów ewaluacji wewnętrznej  zrealizowanych zadań na rzecz bezpieczeństwa uczniów w szkołach,  które ubiegają się o  Honorowy Certyfikat „Bezpieczna Szkoła”, który przyznaje Opolski Kurator Oświaty.

Po przeprowadzonej analizie raportów zespół wyłonił 5 szkół do II etapu – bezpośredniej obserwacji efektów pracy szkoły w obszarze bezpieczeństwa ucznia w szkole:

  1. Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nysie, ul. Chodowieckiego 7, 48-300 Nysa
  2. Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku, Wolności 18, 46-203 Kluczbork
  3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jakuba Kani w Domaradzu, Domaradz 3, 46 -034 Domaradz
  4. Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu, ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole
  5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10, 48-200 Kluczbork

Wojewódzki Konkurs na Plakat "Moje prawa są chronione, moje prawa są zagrożone" zrealizowanego w ramach Programu Opolskiego Kuratora Oświaty "Rok Bezpiecznej Szkoły"

Drukuj
Opublikowano: 10 czerwca 2013
Wpisany przez: Wiesława Kostrzewa-Andros

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przesłane prace. Wybór był bardzo trudny, ponieważ otrzymaliśmy wiele pięknych prac, wykonanych różnorodnymi technikami i z wielkim zaangażowaniem. Ocenie podlegała nie tylko estetyka prac, ale też pomysł i kreatywność.

Czytaj więcej...

Konferencja „Piękne życie, bezpieczne życie”

Drukuj
Opublikowano: 09 maja 2013
Wpisany przez: Piotr Worobiec

Szanowni  Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Szkół Gimnazjalnych
i Szkół Ponadgimnazjalnych  
województwa opolskiego;
    
    
Uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Opolu w ramach „Roku Bezpiecznej Szkoły” organizuje konferencję pod nazwą „Piękne życie, bezpieczne życie”. Odbędzie się ona 27 maja 2013 r. w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Opolu, przy ul. Powstańców Śl.19 w godz. 10.00 – 13.00.

Czytaj więcej...

Rok Bezpiecznej Szkoły - konkurs o tytuł „Młodego inspektora pracy”.

Drukuj
Opublikowano: 23 kwietnia 2013
Wpisany przez: Wiesława Kostrzewa-Andros

15 kwietnia 2013 r. w siedzibie OIP w Opolu przeprowadzony został I Wojewódzki Konkurs - BHP w Budownictwie. Organizatorami konkursu byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu, ZUS Oddział w Opolu i Opolska Izba Inżynierów Budownictwa.

22 uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. opolskiego, kształcących w zawodach budowlanych wykonało zadania, które wymagały szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czytaj więcej...

Konkurs „BEZPIECZNI NA CO DZIEŃ”

Drukuj
Opublikowano: 23 kwietnia 2013
Wpisany przez: Wiesława Kostrzewa-Andros

Pod takim tytułem w ostatnią sobotę (20 kwietnia) odbył się Wojewódzki Konkurs Szkolnych Inscenizacji Teatralnych, zorganizowany przez opolskie Kuratorium Oświaty i Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.

Głównym jego celem było pokazanie przez młodych ludzi sytuacji i zachowań zagrażających ich codziennemu bezpieczeństwu. W konkursie wzięło udział 120 uczniów, którzy rozwijają swoje zdolności i zainteresowania w 9 grupach teatralnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych województwa opolskiego pod kierunkiem opiekunów.

Czytaj więcej...

Rok Bezpiecznej Szkoły - przygotowania do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego

Drukuj
Opublikowano: 02 kwietnia 2013
Wpisany przez: Wiesława Kostrzewa-Andros

72 nauczycieli z 65 gmin woj. opolskiego uczestniczyło w szkoleniu w zakresie przygotowania kadry nauczycielskiej do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego.Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wspomogło Kuratorium Oświaty w Opolu w realizacji zadań przyjętych do realizacji w ramach programu Rok Bezpiecznej Szkoły.
 

Czytaj więcej...

Rok Bezpiecznej Szkoły

Drukuj
Opublikowano: 12 listopada 2012
Wpisany przez: Wiesława Kostrzewa-Andros

Rok Bezpiecznej Szkoły w Kuratorium Oświaty w Opolu

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014