Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Próby sprawności fizycznej przy naborze do klasy sportowej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w pływaniu.

Drukuj
Opublikowano: 22 lutego 2016
Wpisany przez: Anna Śmigulec

Zasady główne dla kandydatów do I klasy gimnazjum i I klasy liceum Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkół Sportowych oraz oddziałów sportowych w publicznej szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej w pływaniu.

1. Kandydat musi posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania dennego sportu.

2.   Kandydat musi posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły lub oddziału.

3.   Podczas rekrutacji przeprowadzane są podstawowe badania antropometryczne w celu oceny budowy ciała

- wzrost

- waga

- wskaźnik Broca

4.   Kandydat musi posiadać aktualną licencję sportową Polskiego Związku Pływackiego oraz być zrzeszonym w klubie pływackim będącym członkiem PZP.

5.     Kandydat wykonuje próby sprawności fizycznej zamieszczone w odpowiednich załącznikach:

a)      załącznik nr 1 – Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do klasy III szkoły podstawowej,

b)      załącznik nr 2 - Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do I klasy gimnazjum Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkół Sportowych oraz oddziałów sportowych w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym w pływaniu,

c)    załącznik nr 3  - Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do I klasy liceum Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkół Sportowych oraz oddziałów sportowych w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej w pływaniu.

 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014