Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Komunikat Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rozstrzygnięcia dotyczącego odznaczeń państwowych i resortowych, tytułu honorowego profesora oświaty oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej w 2014 r.

Drukuj
Opublikowano: 21 sierpnia 2014
Wpisany przez: Agata Bednarska

Uprzejmie informuję, że Opolski Kurator Oświaty po zapoznaniu się z opiniami powołanych komisji w celu wyłonienia kandydatów do nadania nagród, odznaczeń państwowych i resortowych, oraz tytułu honorowego profesora oświaty, zdecydował o przekazaniu Ministrowi Edukacji Narodowej następujących wniosków:

1) o nadanie Krzyża Zasługi, Medalu za Długoletnią Służbę – załącznik nr 1;
2) o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej – załącznik nr 2;
3) o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – załącznik nr 3;
4) o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty – załącznik nr 4;

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014