Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Otwarty konkurs ofert w ramach Rządowego programu przyjętego na lata 2014-2016 "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła" w roku 2015.

Drukuj
Opublikowano: 03 kwietnia 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Informujemy, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu zostało opublikowane ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego programu przyjętego na lata 2014 - 2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na realizację zadań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach w województwie opolskim w 2015 roku.

Platforma internetowa "Ważne lekcje"

Drukuj
Opublikowano: 11 marca 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Społeczne Towarzystwo Oświatowe realizuje projekt "Ważne lekcje", w ramach którego uruchomiono platformę internetową zawierającą materiały i wskazówki, jak radzić sobie z zagrożeniami współczesności: cyberprzemocą, agresją i narkotykami oraz jak prowadzić zdrowy tryb życia dzięki aktywności fizycznej i zrównoważonej diecie.

Czytaj więcej...

Bezpłatna pomoc telefoniczna i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Drukuj
Opublikowano: 16 stycznia 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Szanowni Państwo !

W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie przez specjalistów  ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

Czytaj więcej...

Priorytetowe zadania rekomendowane przez Wojewódzki Zespół Koordynujący Realizację Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” do realizacji w województwie opolskim, w roku 2015.

Drukuj
Opublikowano: 18 grudnia 2014
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” w województwie opolskim na podstawie zapisów rozdziału XII. Finansowanie Programu, ustęp 3.1. załącznika do uchwały nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, rekomenduje zadania priorytetowe do realizacji w roku 2015.

Czytaj więcej...

Opinia o nasileniu na obszarze województwa opolskiego problemów i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

Drukuj
Opublikowano: 18 grudnia 2014
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” w województwie opolskim przedstawia opinię o nasileniu na obszarze województwa opolskiego problemów i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o otwarciu ofert w ramach Rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

Drukuj
Opublikowano: 30 października 2014
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Szanowni Państwo !

Opolski Kurator Oświaty informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego opublikowano Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego programu przyjętego na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększania skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach w województwie opolskim w 2014 roku.

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ogłoszenie o otwarciu ofert w ramach Rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

Drukuj
Opublikowano: 24 października 2014
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Szanowni Państwo !

Opolski Kurator Oświaty informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego opublikowano informację o terminie i miejscu otwarcia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego programu przyjętego na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach w województwie opolskim w 2014 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2014 r. o godz. 9.00 w pokoju 613 w Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole (VI p. budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Otwarty konkurs ofert w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w roku 2014

Drukuj
Opublikowano: 06 października 2014
Wpisany przez: Marek Wąsowski

szkSzanowni Państwo.

Opolski Kurator Oświaty informuje, że Wojewoda Opolski ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Rządowego programu przyjętego na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach w województwie opolskim w 2014 roku.

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Bieżące informacje dotyczące realizacji Rządowego programu przyjętego na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” znajdują się w zakładce "Program rządowy Bezpieczna i przyjazna szkoła” na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu.

Lista projektów, rekomendowanych przez Wojewódzki Zespół Koordynujący Realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w roku 2014.

Drukuj
Opublikowano: 02 października 2014
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Wojewódzki Zespół Koordynujący Realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, powołany Zarządzeniem Nr 119/14 Wojewody Opolskiego z dnia 2 września 2014 r., przedstawia listę projektów, które zostały najwyżej ocenione w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokonanej w dniu 23 września 2014 r. 

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014