Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Wykaz turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017.

Drukuj
Opublikowano: 21 kwietnia 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Szanowni Państwo !

Minister Edukacji Narodowej, na podstawie art. 44zzzw ustawy o systemie oświaty ogłosił, w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat, w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających odpowiednio do:

1) zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie,

2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub turniejów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d,

na rok szkolny 2016/2017.

Komunikat MEN na rok szkolny 2016-2017

 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014