Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Uroczyste podsumowanie IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich

Drukuj
Opublikowano: 23 maja 2014
Wpisany przez: Halina Pilarz

kresy 2014 1723 maja 20114 r. w sali im. Karola Musioła w opolskim Ratuszu odbyło się uroczyste podsumowanie IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich. Organizatorem konkursu był Opolski Kurator Oświaty, współorganizatorem Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Opolskiego.

Czytaj więcej...

Wyniki IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich

Drukuj
Opublikowano: 28 kwietnia 2014
Wpisany przez: Halina Pilarz

W dniu 23 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej , powołanej przez Opolskiego Kuratora Oświaty, która dokonała oceny prac nadesłanych w ramach IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich. W wyniku obrad komisja konkursowa ustaliła zwycięzców i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach konkursu.

Czytaj więcej...

IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego

Drukuj
Opublikowano: 28 stycznia 2014
Wpisany przez: Halina Pilarz

Szanowni Państwo

Dyrektorzy oraz nauczyciele
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
województwa opolskiego


Zapraszam serdecznie  uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  pod  kierunkiem nauczycieli, do udziału w  IV Wojewódzkim  Konkursie Wiedzy  o Kresach Wschodnich pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz przy  współudziale Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Czytaj więcej...

IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich

Drukuj
Opublikowano: 28 września 2013
Wpisany przez: Halina Pilarz

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnanzjalnych
województwa opolskiego

Kuratorium Oświaty w Opolu organizuje IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Zapraszamy do udziału.

W załączeniu: regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, zgoda przedstawiciela ustawowego ucznia na udział w konkursie, formularz zgłoszenia uczniów, którzy najpóźniej w dniu zgłoszenia ukończyli 18 lat.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014