Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

„NA RATUNEK ZIEMI” - Konkurs ekologiczny

Drukuj
Opublikowano: 18 stycznia 2017
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy ekologicznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów, uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, zrozumienie konieczności ochrony środowiska, integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, podopieczni Fundacji Osób Niepełnosprawnych, Świetlice środowiskowe, Ośrodki Wsparcia Dziennego, uczniowie szkół integracyjnych i specjalnych.

Regulamin konkursu

XIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS KARTOGRAFICZNY im. Barbary Petchenik

Drukuj
Opublikowano: 18 stycznia 2017
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Zapraszamy uczniów klas V i VI do udziału w kolejnym konkursie na pracę o charakterze kartograficznym poruszającą tematykę: „KOCHAMY MAPY” („WE LOVE MAPS”)

Celem konkursu, wykorzystującego hasło trwającego właśnie Międzynarodowego Roku Mapy, jest zaprezentowanie przez ucznia w zrozumiały sposób swojego wyobrażenia tego tematu oraz umiejętności jego przedstawienia w ciekawej formie graficznej. Temat ten może być przedstawiony dla takich obszarów, jak jeden lub kilka kontynentów, półkula, cały świat.

Regulamin konkursu

Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkół Średnich 2017

Drukuj
Opublikowano: 18 stycznia 2017
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkół Średnich 2017. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu.

Cele konkursu:

- popularyzacja śpiewu chóralnego wśród młodzieży,

- promowanie twórczości w języku polskim,

- podnoszenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych,

- wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między zespołami.

Konkurs odbędzie się 27 maja 2017 r.

  1. Regulamin konkursu.
  2. Formularz zgłoszeniowy.

IV Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów dla młodzieży szkolnej

Drukuj
Opublikowano: 18 stycznia 2017
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Serdecznie zapraszamy do udziału w „IV Ogólnopolskim Konkursie Wzrostu Kryształów dla młodzieży szkolnej” organizowanym przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Celem konkursu jest:

• zainteresowanie uczniów niezwykłym pięknem świata kryształów;

• popularyzacja wśród środowisk szkolnych wiedzy na temat wzrostu kryształów i krystalografii oraz pokazanie wkładu tych dziedzin w rozwój nauki i techniki;

• uświadomienie szerokiemu gronu odbiorców ważnej roli jaką spełnia krystalografia w fizyce, chemii, biologii, medycynie i farmacji, naukach o żywności, ekologii, technologii oraz w sztuce.

Konkurs jest adresowany do gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej młodzieży szkolnej.

Regulamin konkursu: http://fizyka.us.edu.pl

Akademia Kodowania Intela – pierwszy w Polsce konkurs Internet of Things dla uczniów.

Drukuj
Opublikowano: 16 stycznia 2017
Wpisany przez: Monika Pawlicka

Zapraszamy do udziału w konkursie

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory"

Drukuj
Opublikowano: 11 stycznia 2017
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Zapraszamy do udziału w konkursie zorganizowanym przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu prawa wyborczego, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.).

Szczegóły, regulamin, zgłoszenie do konkursu.

Konkursu o Tytuł Supertechnika Mechatronika 2017

Drukuj
Opublikowano: 03 stycznia 2017
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu organizuje VII edycję Międzywojewódzkiego Konkursu o Tytuł Supertechnika Mechatronika. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego kształcących się w zawodzie technik mechatronik.
Etap I - eliminacje szkolne odbędą się od stycznia do lutego 2017 r. Konkurs międzywojewódzki odbędzie się w dniu 24 marca 2017 r.

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz zgłoszeniowy

Internetowy Konkurs Matematyczny MATMIX.pl

Drukuj
Opublikowano: 19 grudnia 2016
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Warszawie organizuje szóstą edycję Internetowego Konkursu Matematycznego MATMIX.pl. Konkurs ma na celu popularyzację matematyki oraz rozwijanie zainteresowań technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wśród uczniów. Jest to niekomercyjny, bezpłatny konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich. Pierwszy etap konkursu trwa od 19 grudnia 2016r. do 20 marca 2017 r. i odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem internetu, na stronie www.matmix.pl. Drugi etap (finał) odbędzie się 1 kwietnia 2017 r. w siedzibie organizatora czyli w XL LO w Warszawie.

Szczegóły na: http://www.matmix.pl/

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014