Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Spotkanie w ramach Kampanii Edukacyjnej "Przyhamuj - życie przed Tobą!" - Strzelce Opolskie 07 marca 2014 r.

Drukuj
Opublikowano: 17 marca 2014
Wpisany przez: Rafał Rippel

edb strzelce opo 47 marca 2014 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich odbyło się spotkanie w ramach Opolskiej Kampanii Edukacyjnej związanej z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym oraz reagowaniem na niewłaściwe zachowania kierujących pojazdami. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele oraz młodzież strzeleckich szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkanie otworzyła Halina Kajstura, Dyrektor Centrum, która powitała gości oraz uczestników spotkania. Byli wśród nich: Waldemar Gaida, Wicestarosta Strzelecki, Rafał Rippel, Opolski Wicekurator Oświaty, Prezes opolskiego oddziału Polskiego Związku Motorowego, Marek Pańka przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W pierwszej części spotkania zostały omówione zagadnienia związane z doskonaleniem umiejętności prowadzących pojazdy w ramach Akademii Bezpiecznego Młodego Kierowcy – inicjatywy WORD pozwalającej wszystkim chętnym na doskonalenie umiejętności w zakresie kierowania pojazdami mechanicznymi.

Przedstawiciele Komendy Powiatowej w Strzelcach Opolskich omówili stan bezpieczeństwa drogowego w powiecie ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn wypadków śmiertelnych. Z kolei podinsp. Maciej Milewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przedstawił mapę wypadków drogowych na Opolszczyźnie, zwrócił uwagę na najczęstsze przyczyny ich powstawania, a także omówił działania Policji w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania tragicznym następstwom zdarzeń drogowych z udziałem młodych kierowców. W tej części spotkania młodzież skomponowała również katalog zachowań młodego kierowcy, który powinien być bezwzględnie przestrzegany przez wszystkich którzy decydują się na kierowanie pojazdem.

Uczestnicy spotkania mieli też możliwość obejrzenia filmu pt. „Eksperyment" pokazującego jak bardzo różnią się reakcje podczas jazdy kierowcy trzeźwego od tego, który prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu. Dużą atrakcją spotkania była możliwość praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności podczas jazdy samochodem wyposażonym w troleje - urządzenie imitujące poślizg. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się również możliwość pokonania mini slalomu w alkogoglach symulujących reakcję po spożyciu alkoholu.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014