Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Inauguracja IV edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej – „Przyhamuj – życie przed Tobą!”

Drukuj
Opublikowano: 17 listopada 2016
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

18 listopada 2016 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nysie odbędzie się spotkanie inaugurujące IV edycję Opolskiej Kampanii edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”, która w roku szkolnym 2016/2017 skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Opolska Kampania Edukacyjna pod hasłem „Przyhamuj, życie przed Tobą” to cykl działań zapoczątkowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. Celem kampanii jest uświadomienie zagrożeń wynikających z kierowania pojazdami mechanicznymi, uwrażliwienie na sytuacje kryzysowe występujące w ruchu drogowym oraz wykształcenie pożądanych reakcji na niewłaściwe zachowania kierowców, zwłaszcza w kontekście prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

Partnerami w realizacji tego programu są: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, Polski Związek Motorowy w Opolu oraz Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe go. Kampania została pomyślana jako cykl spotkań z młodzieżą we wszystkich powiatach województwa opolskiego.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014