Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Forum z zakresu bezpieczeństwa-Koblencja

Drukuj
Opublikowano: 20 czerwca 2016
Wpisany przez: Romuald Florczak

W dniach 7-9 czerwca br. pięcioosobowa grupa dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych szkół województwa opolskiego przebywała w ramach wizyty studyjnej w Koblencji, gdzie wzięła udział w forum dotyczącym wymiany doświadczeń w obszarze prewencji i interwencji kryzysowej w szkołach Nadrenii  Palatynatu.

         Forum zostało zorganizowane z inicjatywy Opolskiego Kuratora Oświaty, przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, ale także w celu zainicjowania wojewódzkiej dyskusji nt. ujednolicenia procedur dotyczących reagowania placówek oświatowych na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe.

Na program forum składało się szereg spotkań z: przedstawicielami nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących, szkół i placówek oświatowych.

W pierwszym dniu wizyty, po oficjalnym przywitaniu przez Panią Bettine Münch-Rosentall, koordynatorą projektu z ramienia Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz (w skrócie ADD - odpowiednik kuratorium oświaty), uczestnicy zostali zapoznani przez Pana Thomasa Caspersa, zastępcę dyrektora delegatury ADD w Koblencji, z rolą i zadaniami nadzoru pedagogicznego ADD, w tym w sytuacjach kryzysowych.

Następnie Pan Oliver Klauk, specjalista ds. islamu i sytuacji kryzysowych oraz Pani dr Katja Waligora, specjalista ds. integracji, prewencji i sytuacji kryzysowych, oboje z Pädagogisches Landesinstitut (Instytutu Pedagogiki) przedstawili swoje doświadczenia i zasady pracy psychologii szkolonej w zakresie obejmującym zarządzanie kryzysowe.

Podczas forum uczestnicy mieli też okazję porównania rozwiązań zarządzania kryzysowego na wypadek nagłych zdarzeń przyjętych przez wizytowane szkoły. Ponadgimnazjalna szkoła BBS Wirtschaft w Koblencji, w którym jednym z rozwiązań jest system tzw. „jednego klucza” (utrudnione wejście do pomieszczeń osób postronnych) opiera zarządzanie kryzysowe o „zewnętrzny” zespół ekspercki zwoływany w stanach kryzysowych. Zupełnie inne rozwiązania przyjęto w Monz-Tabor-Gymnazium, gdzie sporym zainteresowaniem ze strony polskiej cieszył się pomysł przyjęty przez dyrekcję szkoły - włączenie w skład zespołu zarządzania kryzysowego szkoły uczniów.

Ważnym podkreślenia jest tu fakt, iż wszystkie wizytowane szkoły posiadają opracowane plany zarządzania kryzysowego, powołane zespoły zarzadzania, a także jasno określone procedury postepowania w sytuacjach nagłych zdarzeń, pożaru, aktu terrorystycznego, traumy i innych.

Na podstawie zebranych doświadczeń, Opolski Kurator Oświaty, planuje cykl spotkań, których celem będzie ujednolicenie procedur postepowania placówek oświatowych Opolszczyzny w wypadku nagłych zdarzeń.

Koordynatorzy projektu:

Nadrenia- Palatynat:

                                        Bettine Münch-Rosentall –ADD Koblenz

                                        tel. 0261/120-2746

                                         e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

województwo opolskie :

                                           Andrzej Popiołek – Kuratorium Oświaty w Opolu

                                           tel. 77 4524 533

                                           e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki:

 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014