Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Dystrybucja podręczników zaadaptowanych - druk powiększony i system Braille'a

Drukuj
Opublikowano: 03 sierpnia 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

W dniu 15.07.2016 r. zostały podpisane umowy na wydruk i dystrybucję ww. adaptacji z następującymi Wykonawcami:

· w systemie Braille’a z firmą P.H.U. Impuls Ryszard Dziewa, ul. Powstania Styczniowego 95d/2, 20-706 Lublin, tel.: 81 533 25 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

· w druku powiększonym z firmą ALNUS Sp. z o.o., ul. Wróblowicka 63, 30-698 Kraków, tel.: 512 866 661, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W załączeniu przesyłam listy dystrybucyjne adaptacji w systemie Braille’a i w druku powiększonym, które otrzymali Wykonawcy.

Zgodnie z ustalonymi z Wykonawcami harmonogramami dystrybucja odbywać się będzie:

· w przypadku adaptacji w systemie Braille’a w dniach od 1 sierpnia do 17 sierpnia br.

· w przypadku adaptacji w druku powiększonym odbywać się będzie w dniach od 11 sierpnia do 22 sierpnia br.

Uprzejmie proszę o poinformowanie dyrektorów szkół o konieczności obecności w szkole dyrektora lub osoby upoważnionej do odbioru przesyłki w terminach dystrybucji. Dostawa przesyłki jest poświadczana przez dyrektora szkoły lub upoważnioną przez niego osobę w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. Osoba upoważniona do odbioru przesyłki powinna dysponować pieczęcią szkoły, potwierdzić czytelnym podpisem odbiór przesyłki, wpisać datę odbioru, liczbę odebranych egzemplarzy. Dyrektor lub inna upoważniona przez niego osoba sprawdza w szczególności:

– czy każda adaptacja jest kompletna,

– czy składa się ze wszystkich tomów,

– czy nie jest wadliwa fabrycznie lub uszkodzona.

W przypadku, gdy liczba odebranych adaptacji jest niezgodna z liczbą adaptacji wskazaną w liście dystrybucyjnej, adaptacje są niekompletne, lub choćby jeden tom jest uszkodzony lub ma wady fabryczne, dyrektor szkoły, lub inna upoważniona przez niego osoba sporządza spis niezgodności, który w ciągu 3 dni roboczych po dniu dostarczenia przekazuje drogą elektroniczną wykonawcy.

Niezgłoszenie wad fabrycznych w ww. terminie nie wyłącza możliwości późniejszego zgłoszenia tych wad w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

Jednocześnie informuję, że rękojmia za wady została ustalona do 31 grudnia 2017 r. Wada powinna być zgłaszana Wykonawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu w celu dokonania wymiany egzemplarzy.

1. Lista dystrybucyjna - druk powiększony

2. Lista dystrybucyjna system Braille'a

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014