Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Program FLEX w roku szkolnym 2017/2018.

Drukuj
Opublikowano: 12 września 2016
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

• Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA

• Miesięczne stypendium na własne wydatki

• Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku

• Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej

• Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce

• Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej)

W Programie FLEX może wziąć udział uczeń trzeciej klasy gimnazjum lub pierwszej klasy liceum/technikum, który:

• ma polskie obywatelstwo;

• urodził się między 01.01.2000 a 31.12.2001;

• zna język angielski w stopniu komunikatywnym;

• spełnia wymogi dot. uzyskania wizy USA oraz nie spędził więcej niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

 

Informacje o Programie.

Informacja – wymogi uczestnictwa.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014