Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Seminarium szkoleniowe nt. Przyjazne oblicze programowania - czyli jak łatwo i ciekawie realizować podstawę programową – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

Drukuj
Opublikowano: 04 kwietnia 2017
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

14 marca 2017 r. w auli Publicznego Gimnazjum nr 3 w Kluczborku odbyło się seminarium szkoleniowe nt.  Przyjazne oblicze programowania - czyli jak łatwo i ciekawie realizować podstawę programową, którego celem było wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe metody i formy pracy.

Zmiana w podstawie programowej kształcenia ogólnego wprowadza umiejętność programowania jako element powszechnego kształcenia informatycznego. Programowanie rozumiane jako proces (od specyfikacji problemu, przez znalezienie i opracowanie rozwiązania do zaprogramowania rozwiązania, przetestowania jego poprawności i ewentualnej korekty przy użyciu odpowiednio dobranej aplikacji lub języka programowania), jest częścią zajęć informatycznych od najmłodszych lat i wpływa na sposób nauczania innych przedmiotów. Te i inne zapisy z rozporządzenia o podstawie programowej uszczegóławiają zadania szkoły, która ma odpowiadać oczekiwaniom XXI wieku.

Wychodząc naprzeciw przygotowaniom szkół i nauczycieli do sprostania tym wymaganiom Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku skierował taką ofertę dla  dyrektorów i nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej, inicjatywa ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko dyrektorów i nauczycieli, ale także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Seminarium otworzyła Konsultant Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku - Grażyna Tetelmajer, wprowadzając zebranych w tematykę seminarium i wskazując temat jako ważny także ze względu na realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego. Następnie głos zabrał zaproszony na seminarium przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu - Pan Janusz Iwaniak- Wojewódzki Koordynator ds. innowacji w edukaacji, który podkreślił wagę umiejętności programowania u uczniów w ich przyszłym życiu oraz zwrócił uwagę na metody wdrażania programowania, tak by były przyjazne uczniom i nie zawsze z użyciem komputera.

Część właściwą -warsztatową seminarium poprowadziła nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej na co dzień współpracująca z firmą EduMATRIX, która uczyła uczestników seminarium programowania przy użyciu zestawu dydaktycznego.

Było to pierwsze z zaplanowanych seminariów na ten temat, kolejne odbędzie się 4 kwietnia 2017r. w ZS nr 2 w Oleśnie oraz 5 kwietnia 2017r. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014