Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Warsztaty pierwszej pomocy

Drukuj
Opublikowano: 13 czerwca 2017
Wpisany przez: Romuald Florczak

W dniu 13 czerwca br. na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, odbyły się warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, których jednym ze współorganizatorów było Kuratorium Oświaty w Opolu.

Warsztaty, zorganizowane zostały z inicjatywy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a młodzież po raz kolejny (piąta edycja) miała okazję sprawdzić swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wypadków drogowych i innych niebezpiecznych zdarzeń, w tym pożarów.

Zgodnie z harmonogramem imprezy, warsztaty obejmowały cześć teoretyczną i praktyczną. Po krótkiej części teoretycznej, odbyły się ćwiczenia: zachowanie się ratowników podczas pożaru, zdarzenia drogowego, podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz w sytuacji niebezpiecznego zdarzenia podczas wypoczynku nad wodą.

Tradycyjnie już, organizatorzy przygotowali dla uczestników trzy pokazy: ratownictwa wodnego, płonącego pojazdu, policyjnego ambulansu technicznego oraz symulację dachowania i zderzenia.

W warsztatach wzięły udział trzyosobowe zespoły z 24 szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali imienne certyfikaty udziału.

Impreza zakończyła się dodatkowym, miłym akcentem: wspólnym posiłkiem organizatorów i uczestników tegorocznych warsztatów.

Patronat medialny nad imprezą objęło Radio Opole. 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014