Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Nauczanie języka mniejszości narodowej - wymiar godzin

Drukuj
Opublikowano: 02 września 2013
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

Szanowni Państwo Dyrektorzy

w związku z licznymi zapytaniami w sprawie wymiaru godzin dydaktycznych z dodatkowej nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w przypadkach kiedy uczniowie rozpoczynają naukę tego przedmiotu dopiero od klasy drugiej lub w innych tego rodzaju wypadkach, kiedy nie ma możliwości realizacji podstawy programowej w ramach godzin w dyspozycji nauczyciela, Kuratorium zwróciło się z takim pytaniem do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiedź załączyliśmy do tej informacji. Wynika z niej, że w wymienionych wyżej wypadkach należałoby w klasach z nauką języka mniejszości dołożyć proporcjonalnie godziny konieczne do zrealizowania podstawy programowej właściwej dla danego etapu edukacyjnego. Ponadto Ministerstwo informuje, że bez względu na rozkład w poszczególnych klasach godzin nauczania języka mniejszości w szkołach maturalnych zachowuje on status obowiązkowego przedmiotu maturalnego.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014