Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

16 czerwca 2017 r. dniem wolnym od pracy

Drukuj
Opublikowano: 02 czerwca 2017
Wpisany przez: Mirosława Redas

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r., dzień 16 czerwca br.  został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

W zamian nasz urząd będzie otwarty dla interesantów w sobotę 24 czerwca br. w godzinach 7.30 – 15.30.

Opolski Kurator Oświaty

Michał Siek

Wręczenie mandatów poselskich posłankom i posłom Sejmu Dzieci i Młodzieży 2017

Drukuj
Opublikowano: 29 maja 2017
Wpisany przez: Teodozja Świderska

20170529 122828Dzisiaj (29 maja 2017r.) w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się spotkanie z posłankami / posłami na XXIII sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży 2017 oraz ich opiekunami. W czasie spotkania Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek oraz doradca Wojewody Opolskiego – Marcin Żukowski złożyli młodym parlamentarzystom gratulacje oraz wręczyli symboliczne mandaty poselskie. 

Czytaj więcej...

„Dzień Weterana”

Drukuj
Opublikowano: 29 maja 2017
Wpisany przez: Romuald Florczak

Przedstawiciel Opolskiego Kuratora Oświaty wziął udział w zorganizowanych w dniu 29 maja br. w Opolu uroczystościach z okazji:

Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa

oraz

Światowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

Czytaj więcej...

Stan na dzień 26.05.2017 r. - odbiór dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Drukuj
Opublikowano: 29 maja 2017
Wpisany przez: Magdalena Bonich

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z zakończeniem procedury o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, zwracam się z prośbą o spowodowanie niezwłocznego odbioru przez nauczycieli dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego z Kuratorium Oświaty w Opolu.

Czytaj więcej...

„Konferencja 800 lat Opola”

Drukuj
Opublikowano: 18 maja 2017
Wpisany przez: Romuald Florczak

Przedstawiciel Opolskiego Kuratora Oświaty wziął udział w zorganizowanej w dniu 10 maja br. w Opolu konferencji popularnonaukowej poświęconej 800-letniej rocznicy powstania stolicy naszego województwa, pn.

„Osiem wieków miasta Opola 1217-2017”,

Organizatorem i jednocześnie gospodarzem konferencji było Publiczne Liceum nr VI w Opolu.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w Konkursie o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”.

Drukuj
Opublikowano: 17 maja 2017
Wpisany przez: Monika Pawlicka

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych,

Świętokrzyski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Ogólnopolskim Konkursie o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”.

Czytaj więcej...

Życzenia Opolskiego Kuratora Oświaty dla maturzystów

Drukuj
Opublikowano: 27 kwietnia 2017
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Drodzy Maturzyści
woj. opolskiego

Przed Wami niezwykle ważne wydarzenie - egzamin maturalny. Finisz kolejnego etapu edukacji a zarazem otwarcie nowego rozdziału życiowego – pierwszy poważny krok w dorosłe życie. Życzę Wam umiejętnego opanowania egzaminacyjnego stresu, odwagi i rozwagi w myśleniu, stawianiu hipotez, ich weryfikacji, wnioskowaniu i krytycznej analizie tekstu (z różnych przedmiotów).

Pragnę przekazać Wam Drodzy Maturzyści wyrazy wsparcia wraz z życzeniami skutecznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności, pełnej satysfakcji z uzyskanych wyników oraz realizacji dalszych zamierzeń.

Za trud włożony w przygotowanie Was do dorosłego życia dziękuję wszystkim Waszym Nauczycielom, Wychowawcom, Rodzicom, Opiekunom.

Powodzenia!

Michał Siek

Opolski Kurator Oświaty

Opolski Kurator Oświaty uczestnikiem kolejnej edycji Nocnej Dychy w Brzegu

Drukuj
Opublikowano: 25 kwietnia 2017
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Podobnie jak w roku ubiegłym, także 23 kwietnia 2107r., Opolski Kurator Oświaty - Michał Siek uczestniczył jako jeden z 1100 zawodników w imprezie sportowej pn. Nocna Dycha w Brzegu.

Czytaj więcej...

2 Maja – Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Drukuj
Opublikowano: 28 kwietnia 2017
Wpisany przez: Monika Pawlicka

" Patrząc na flagę państwową dociekliwy umysł widzi nie tylko flagę, lecz samo państwo i niezależnie od jego symboli i insygniów widzi na fladze przede wszystkim formę rządów, pryncypia, prawdy i historię narodu, który ją używa".

Henry Ward Beecher        

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie przyznania nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Opolskiego Kuratora Oświaty w 2017r.

Drukuj
Opublikowano: 19 kwietnia 2017
Wpisany przez: Agata Bednarska

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,

Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek

województwa opolskiego

        Uprzejmie informuję, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zgodnie z wieloletnią tradycją – nauczycielom za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, przyznawane są – na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz.1078 ) – nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Opolskiego Kuratora Oświaty.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014