Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Trzecia edycja projektu „Dzień Polsko-Niemiecki”

Drukuj
Opublikowano: 21 lutego 2013
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

Szanowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych,

Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN przekazuje w załączeniu pismo Pana Macieja Jakubowskiego, Podsekretarza Stanu w MEN, zawierające zaproszenie do udziału w trzeciej edycji projektu „Dzień Polsko-Niemiecki”.

Przypominamy, że Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec podkreśliły wagę i znaczenie tej inicjatywy, zamieszczając stosowny zapis w Programie współpracy, dokumencie przyjętym przez oba rządy w trakcie wspólnego posiedzenia (w dniu 21 czerwca 2011 r. w Warszawie), któremu przewodniczyli Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów oraz Pani Angela Merkel, Kanclerz RFN:

„Pragniemy, aby zainicjowany w 2011 roku Dzień Polsko-Niemiecki, na trwałe zaistniał w stosunkach polsko-niemieckich, na poziomie państwowym oraz województw i krajów związkowych. Oba rządy zachęcają województwa i kraje związkowe do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia na szczeblu regionalnym i komunalnym.”

Dalsze informacje o projekcie, w tym pomoc merytoryczna, przykłady tematów, scenariuszy, wskazówki nt. metod pracy dostępne są na stronie internetowej Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży http://www.pnwm.org w zakładce: dzień.de / der-tag.pl
Organizacja PNWM deklaruje gotowość zamieszczenia informacji o realizowanych projektach, pod warunkiem zgłoszenia ich za pomocą odpowiednich formularzy do 10 maja br.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014