Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza

Drukuj
Opublikowano: 09 lipca 2012
Wpisany przez: Maciej Krupski

Uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca złożenie dokumentu w wersji elektronicznej skierowanego do Kuratorium Oświaty w Opolu.

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP .

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego pod adresem:

 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi/idPodmiotu=koopole

 

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (07:30-15:30) do Sekretariatu instytucji mieszczącej się w pokoju nr 632 przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu na następujących nośnikach danych:
Dyskietka 1,44 MB
Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014