Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

KOWEZiU organizuje II edycję konkursu dla szkół zawodowych pt „Szkoła dla rynku pracy”

Drukuj
Opublikowano: 20 września 2013
Wpisany przez: Piotr Czapka

Celem konkursu jest wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach.

Konkurs skierowany jest do szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, prowadzących kształcenie zawodowe i potrwa do 4 października 2013 r.

Bliższe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej KOWEZiU www.koweziu.edu.pl

Organizowany konkurs jest jednym z przedsięwzięć projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości Kształcenia, Podziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia; projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014