Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”-podsumowanie etapu wojewódzkiego

Drukuj
Opublikowano: 10 kwietnia 2017
Wpisany przez: Romuald Florczak

Opolski Kurator Oświaty, Michał Siek wziął udział w uroczystości podsumowania tegorocznego etapu wojewódzkiego ogólnopolskiej olimpiady tematycznej i konkursu historycznego im. majora Marka Gajewskiego pn. "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”, która odbyła się w dniu 7 kwietnia br. w Opolu.

miniaturka

Zgodnie z przyjętą przez Opolskiego Kuratora Oświaty formułą, uroczysty charakter nadaje się jubileuszowym edycjom wojewódzkim Olimpiady w Konkursu.

                W tym roku szkolnym, wypadła 10. jubileuszowa edycja Olimpiady, a konkurs istnieje już 22 lata.

                Z tego też powodu wśród gości zaproszonych na uroczystość znalazł się prof. dr hab. Grzegorz Nowik, z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który związany jest z Olimpiadą i Konkursem od początku ich istnienia.

                Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: Pani Violetta Rezler-Wasielewska, Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ppłk Jarosław Jalowski z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, Pani Zofia Ogonowska i Pan Michał Rukat, oboje z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, kmdr w st. spocz. Juliusz Maria Krawacki, Prezes Stowarzyszenia Zarządu Okręgu Opolskiego Regionu Śląska Związku Oficerów Rezerwy RP, opiekunowie, rodzice i uczestnicy Olimpiady i Konkursu.

                Po wykładzie wprowadzającym profesora Nowika, pt. „Marszałek, zjadacze chleba i anioły”, Opolski Kurator Oświaty wyróżnił wszystkich laureatów Olimpiady i Konkursu, statuetkami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Finaliści oraz opiekunowie otrzymali dyplomy i drobne upominki.

                Miłym akcentem uroczystości było wręczenie przez Michała Sieka, kwiatów i listu gratulacyjnego rodzicom Marcela Isalskiego, ucznia Diecezjalnego Gimnazjum w Nysie (opiekun Liliana Raszka-Niemiec), który jest wielokrotnym laureatem etapów wojewódzkich i centralnych konkursów historycznych, w tym „Losów..”.

                W dniach 2-3 czerwca br. w Warszawie, podczas finałów centralnych, województwo opolskie reprezentować będą:

                Olimpiada (szkoły ponadgimnazjalne):

                              - Klaudia Bieńkowska, opiekun Przemysław Paradowski,

                              - Stanisław Małkowski, opiekun Agata Dendewicz,

                Konkurs (gimnazja):

                               - Marcel Isalski, opiekun Liliana Raszka-Niemiec,

                               - Michał Łazarczyk, opiekun Kordian Zamojski,

                Konkurs (szkoły podstawowe):

                               - Mateusz Bohdan, opiekun Katarzyna Balicka,

                               - Filip Telidecki, opiekun Aleksandra Sabat- Maj.

                Dla podkreślenia uroczystego charakteru imprezy, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, nieodpłatnie udostępniło swoje dwie wystawy czasowe, a uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcąco nr V w Opolu, przygotowali inscenizację pt. „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

                Uroczystość zakończyła się drobnym poczęstunkiem dla wszystkich gości

i uczestników, na który zaprosili wspólnie Opolski Kurator Oświaty i gospodarz imprezy, Dyrektor Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Opolu, Pani Danuta Katorosz.

  1. Protokoł Konkurs_woj.
  2. Protokoł Olimpiada_okręg

 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014