Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Apel o pamięć

Drukuj
Opublikowano: 25 maja 2015
Wpisany przez: Rafał Rippel

IMG 0467W dniach od 18 do 22 maja br. odbyło się Polsko-Niemieckie Forum Dziennikarzy Szkolnych "Apel o pamięć". Spotkanie młodzieży z obu krajów zostało zorganizowane przez Opolskiego Kuratora Oświaty i Niemiecki Narodowy Związek Opieki nad Grobami Wojennymi w Moguncji przy dużym wsparciu Wojewody Opolskiego i redakcji "Nowej Trybuny Opolskiej". 

 

Uczestnicy mieli za zadanie zredagowanie dodatku specjalnego do NTO na temat miejsca pamięci w Łambinowicach. Młodzież przebywała na terenach poobozowych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach oraz w siedzibie tej instytucji w Opolu czerpiąc z tych źródeł informacje merytoryczne. W trakcie pobytu w redakcji NTO młodzi ludzie poznali warunki techniczne, jakim podlegać będą materiały do wspomnianego dodatku; same zaś prace redakcyjne pod opieką nauczycieli z Opolszczyzny i Nadrenii-Palatynatu odbywały się w Ośrodku Szkoleniowym Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Niwkach. Trzeba tutaj zaznaczyć, że wyłącznymi autorami tekstów są uczennice i uczniowie biorący udział w tym przedsięwzięciu. Ważnym zadaniem uczestników było sformułowanie "Apelu o pamięć", którego tekst zostanie odczytany 12 sierpnia bieżącego roku w czasie uroczystości jubileuszu dwudziestolecia Międzynarodowych Obozów Młodzieżowych w Łambinowicach. Dodatek prasowy zaś ukaże się w "Nowej Trybunie Opolskiej" w środę 27 maja br.


Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014