Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Rekrutacja koordynatorów regionalnych do projektu „Wielojęzyczna i wielokulturowa szkoła. Wartość w dialogu w edukacji wielo/miedzykulturowej”.

Drukuj
Opublikowano: 13 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli - konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli do współpracy w ramach projektu.

Zadania w ramach projektu będą realizowane na podstawie umowy o współpracy zawartej między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a koordynatorem regionalnym.

Ostateczny termin zgłoszenia: 15 marca 2017 r. godz. 16.00

Szczegółowe informacje.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014