Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Informacja w sprawie składania wniosków kandydatów do odznaki im. Janusza Korczaka dla ludzi poświęcających się bezinteresownie dla dobra dzieci.

Drukuj
Opublikowano: 12 maja 2015
Wpisany przez: Agata Bednarska

     Opolski Kurator Oświaty informuje, że Kuratorium Oświaty w Kielcach ustanowiło odznakę im. Janusza Korczaka za całokształt działalności w dziedzinie szeroko pojmowanego dobra dziecka.

     Celem przyznania odznaki im. Janusza Korczaka jest wyróżnienie osób, które swoją postawą i działalnością promują idee szacunku dla dziecka, jego podmiotowości i godności.

     Kuratorzy z całej Polski mogą zgłaszać do odznaczenia osoby, które spełniają wymagania określone regulaminem.

     Wnioski wraz z uzasadnieniami wg załączonego wzoru należy składać do dnia 31 maja 2015 r. na adres:

Kuratorium Oświaty w Kielcach Ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce

 

Załączniki:

  1. Regulamin
  2. Wniosek o nadanie odznaczenia


Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014