Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Udostępnianie sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych uczniów.

Drukuj
Opublikowano: 13 grudnia 2016
Wpisany przez: Monika Pawlicka

Szanowni Państwo, dyrektorzy, nauczyciele i rodzice.

W związku z licznymi telefonami skarżących się rodziców na brak udostępniania lub nieprawidłowe udostępnianie im w szkołach sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych uczniów przypominamy, że udostępnianie prac reguluje art. 44e ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.). Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z art.44e ust 7 ww. ustawy sposoby udostępniania prac winny być określone postanowieniami statutu szkoły.

Informację wystosowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w powyższej sprawie znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/poznaj-zasady-udostepniania-prac-uczniom-i-ich-rodzicom.html 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014