Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Zakończyły się spotkania Wojewody Opolskiego oraz Opolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół/placówek, nauczycielami i rodzicami w powiatach województwa opolskiego

Drukuj
Opublikowano: 19 grudnia 2016
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Zgodnie z przyjętym harmonogramem w dniach od 2 do 16 grudnia 2016 r. odbyło się 11 spotkań w poszczególnych powiatach i mieście Opolu. Wojewoda Opolski – Adrian Czubak i Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek spotkali się kolejno z dyrektorami szkół/ placówek, nauczycielami oraz rodzicami, prezentując istne założenia planowanej reformy oświaty. Prócz wymienionych uczestnikami spotkań byli także Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała oraz wizytatorzy, którzy mają w nadzorze pedagogicznym szkoły/placówki w gminach danego powiatu, a także przedstawiciele powołanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty - Zespołu ds. wdrażania reformy oświaty.

W czasie spotkań zgłaszane były różne wątpliwości, obawy czy też konkretne pytania dotyczące wdrażanej reformy oświaty, szczególnie planowanych zmian organizacyjnych wynikających z likwidacji gimnazjów. Zarówno przedstawiciele Wojewody Opolskiego i Opolski Kurator Oświaty starali się wyjaśnić założenia reformy i nowego systemu oświatowego. Uczestnicy spotkań zadawali różne pytania bądź zgłaszali własne wątpliwości, oczekując od kuratora także odpowiedzi dotyczących kwestii konkretnej organizacji, ewentualnego łączenia szkół/ placówek w danej gminie, mieście Opolu czy w powiecie, co leży jednak w kompetencjach organizacyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego (na poziomie gminy czy powiatu). Wszelkie wątpliwości i pytania można nadal adresować do powołanego Zespołu ds. wdrażania reformy oświaty, bądź wizytatora sprawującego nadzór nad szkołami/ placówkami danego etapu edukacyjnego w poszczególnych gminach /powiatach. Skład Zespołu dostępny w bannerze Dobra Szkoła

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014