Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Konferencja prasowa Opolskiego Kuratora Oświaty w Urzędzie Gminy Turawa.

Drukuj
Opublikowano: 17 marca 2017
Wpisany przez: Teodozja Świderska

DSC 0095Urzędzie Gminy w Turawie odbyła się dziś (17.03.2017r.) konferencja prasowa Opolskiego Kuratora Oświaty – Michała Sieka. W dzisiejszym spotkaniu z mediami uczestniczyli ponadto Wójt Gminy Turawa – Waldemar Kampa, Wicekurator – Artur Zapała, Przewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" – Piotr Pakosz, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Turawie – Jerzy Musielak, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu, w tym: koordynator ds. reformy oświaty zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji – Marek Wąsowski, gł. specjalista, samodzielne stanowisko ds. kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego - Robert Socha.

Wójt – Waldemar Kampa poinformował zebranych o ostatecznym kształcie zaprojektowanej sieci tutejszych szkół i placówek w gminie Turawa w związku z wdrażaną reformą oświatową. W trakcie spotkania wójt sygnalizował m.in. obawy samorządowców związane z finasowaniem zadań oświatowych. Opolski Kurator Oświaty odniósł się do wypowiedzi wójta, informując, iż planowane są także zmiany w finasowaniu oświaty. Kurator podsumował aktualny etap wdrażania reformy, w tym fakt, iż ze wszystkich gmin i powiatów (poza jednym) naszego województwa wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Opolu uchwały projektowe. Ponad 40. z nich została już zaopiniowana pozostałe są trakcie analizy. Nie wydano dotąd żadnej negatywnej opinii. Kurator przekazał też aktualne w tym zakresie dane statystyczne w skali kraju. Następnie odpowiadał na pytania uczestników dzisiejszej konferencji.

 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014