Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Oferta edukacyjna wyższych uczelni województwa opolskiego dla szkół na rok szkolny 2013/2014

Drukuj
Opublikowano: 14 grudnia 2013
Wpisany przez: Halina Pilarz

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół województwa opolskiego

 

Uprzejmie informujemy, że w menu Jakość w edukacji w zakładce oferta umieszczone zostały propozycje wyższych uczelni województwa opolskiego skierowane do nauczycieli i uczniów. Prosimy o zapoznanie się z propzycjami i zaplanowanie udziału w zajęciach.

Wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

Drukuj
Opublikowano: 11 grudnia 2013
Wpisany przez: Teodozja Świderska

stypendia prm ken 1Dnia 10 grudnia 2013 r., w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu., odbyła się wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Ponad 100 wyróżnionym stypendystom naszego województwa dyplomy wręczali Wicewojewoda Opolski – Antoni Jastrzembski oraz Opolski Kurator Oświaty – Halina Bilik. W uroczystości uczestniczyli ponadto Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła, ks. biskup Andrzej Czaja, prof. dr hab. Marek Masnyk - Prorektor ds. kształcenia studentów Uniwersytetu Opolskiego, Opolski Wicekurator Oświaty – Rafał Rippel, dyrektorzy szkół, rodzice, uczniowie / absolwenci. Prowadzenie i oprawa muzyczna uroczystości w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu.

Czytaj więcej...

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na r. szk. 2013/14 i Ministra Edukacji Narodowej za rok szkolny 2012/13

Drukuj
Opublikowano: 04 grudnia 2013
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/14 i Ministra Edukacji Narodowej za rok szkolny 2012/13 odbędzie się 10 grudnia 2013r. o godz. 11:00 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich18. Dyplomy z rąk Opolskiego Kuratora Oświaty odbierze ponad 100 wyróżnionych stypendystów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. W spotkaniu uczestniczyć będzie Wojewoda Opolski, przedstawiciele władz kościelnych i samorządowych. Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół z wyróżnionymi uczniami oraz przedstawicieli organów prowadzących.

Spotkanie Opolskiego Kuratora Oświaty z prezydentami, burmistrzami i wójtami województwa opolskiego.

Drukuj
Opublikowano: 22 listopada 2013
Wpisany przez: Marek Wąsowski

20_listpad.jpg20 listopada 2013r. w auli Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu, Opolski Kurator Oświaty, Halina Bilik spotkała się z prezydentami, burmistrzami i wójtami województwa opolskiego. Tematyka spotkania skupiała się wokół przygotowania szkół do przyjęcia dzieci 6-letnich, systematycznego zwiększania dostępności wychowania przedszkolnego oraz zapewnienia wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsca w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego.
22-11-2013r.

Czytaj więcej...

Briefing Opolskiego Kuratora Oświaty

Drukuj
Opublikowano: 05 listopada 2013
Wpisany przez: Teodozja Świderska

briefing oko 15 listopada, o godz. 9.30 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu odbył się briefing Opolskiego Kuratora Oświaty – Haliny Bilik, poświęcony sytuacji w czterech szkołach Opolszczyzny, które znalazły się w opracowaniu Ratuj Maluchy „Szkolna rzeczywistość 2013/14".

W briefingu wzięli udział przedstawiciele organu prowadzącego, dyrektorzy, przedstawiciele grona pedagogicznego szkół wskazanych w opracowaniu Ratuj Maluchy, a także przedstawiciele rad rodziców oraz rodzice uczniów, którzy rozpoczęli naukę w tych szkołach w wieku 6 lat. Na planszach zaprezentowano aktualne zdjęcia każdej z czterech szkół, ilustrujące wyposażenie sal lekcyjnych, świetlic, obiektów sportowych i infrastruktury.

Czytaj więcej...

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drukuj
Opublikowano: 15 października 2013
Wpisany przez: Marek Wąsowski

DSC 065714 października 2013 r. w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród licznie zgromadzonych gości obecni byli: prof. Piotr Wach – Senator RP, Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski, Barbara Kamińska – Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Waldemar Zadka – Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ks. Marcin Wilczek – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wanda Sobiborowicz – Prezes Zarządu Okręgu Opolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Piotr Pakosz – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" Śląska. W uroczystości uczestniczyli również członkowie Społecznej Rady Konsultacyjno-Programowej przy Opolskim Kuratorze Oświaty, przedstawiciele władz samorządowych i organów prowadzących, a zgromadzonych gości powitała Halina Bilik - Opolski Kurator Oświaty.

Czytaj więcej...

Życzenia Opolskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drukuj
Opublikowano: 11 października 2013
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty,
Szanowni Państwo,
kwiatyZ okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu najserdeczniejsze życzenia sukcesów zawodowych i osobistych oraz satysfakcji z pełnionej misji.

Świąteczna okoliczność sprzyja przypomnieniu jak doniosła jest Wasza rola w życiu młodych ludzi. Za trud związany z przewodnictwem i troskliwym wsparciem w poznawaniu świata, odkrywaniu własnych możliwości i talentów swych wychowanków należą się Państwu wyrazy szacunku i uznania. To Państwo są często cichymi współautorami ich życiowych sukcesów.

Niech poczucie dobrze spełnionej misji dodaje Państwu energii i zapału do dalszych działań a szacunek i uznanie uczniów niech będą największym podziękowaniem.

Wyrazy wdzięczności kieruję do wszystkich sympatyków opolskiej oświaty, przedstawicieli społeczności lokalnych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i wszystkich tych środowisk, które rozumieją, wspierają i podejmują wyzwania dla budowania nowoczesnej oferty edukacyjnej Opolszczyzny.

Wszystkim Państwu życzę radości i entuzjazmu w dążeniu do wytyczonych celów, satysfakcji z sukcesów oraz wiele zdrowia i osobistego szczęścia.

Halina Bilik         
Opolski Kurator Oświaty

Wizyta uczestników międzynarodowego seminarium

Drukuj
Opublikowano: 10 października 2013
Wpisany przez: Teodozja Świderska

miedzynarodowa konferencja1W ramach realizowanego Polsko – Niemiecko- Ukraińskiego Specjalnego Seminarium „Nowa pedagogika miejsc pamięci" Opolski Kurator Oświaty – Haliny Bilik gościła dziś uczestników projektu z Ukrainy, Niemiec i Polski.  Spotkanie w opolskim kuratorium uczestników programu, trwającego od 07 do 11 października 2013r.,  z przedstawicielami władz samorządowych regionu poświęcone było kwestiom merytorycznym i technicznym związanym z aktualnym etapem i dalszymi planami realizacji międzynarodowej (trójstronnej) współpracy w ramach projektu „Nowa pedagogika miejsc pamięci". Przedstawiciel delegacji z Ukrainy uświetnił miłą atmosferę spotkania, wokalno – instrumentalnym akcentem, nagrodzonym gromkimi brawami.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014