Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Wręczenie dyplomów laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Drukuj
Opublikowano: 28 maja 2013
Wpisany przez: Jakub Kapinos

27 maja br. w Filharmonii Opolskiej Opolski Wicekurator Oświaty, Rafał Rippel wręczył dyplomy oraz nagrody laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych oraz gimnazjów woj. opolskiego. W uroczystości wzięli również udział przewodniczący oraz członkowie wojewódzkich komisji konkursowych, uczniowie, dyrektorzy, nauczyciele oraz rodzice. Obok laureatów konkursów przedmiotowych, nagrody odebrali również zwycięzcy Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II" oraz Małej Olimpiady Matematycznej. W części artystycznej wystąpili soliści Studia Piosenki Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu. W roku szkolnym 2012/2013 w 7 konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych wzięło udział 15.949 uczniów, wyłoniono 99 laureatów. W 11 konkursach przedmiotowych dla uczniów gimnazjów wzięło udział 14.866 uczniów, laureatami zostało 134 uczniów. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej...

Ogólnopolska Noc Profilaktyki

Drukuj
Opublikowano: 14 maja 2013
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie
szkół i placówek oświatowych
województwa opolskiego

Szanowni Państwo,

w załączeniu zamieszczam list Pana Tadeusza Sławeckiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki, która odbędzie się 22 czerwca 2013 r.

Zachęcam Państwa do aktywnego włączenia się w powyższe działania.

Czytaj więcej...

Wizyta Opolskiego Kuratora Oświaty, Haliny Bilik w Okręgu Iwano-Frankowskim (Stanisławów) na Ukrainie

Drukuj
Opublikowano: 24 kwietnia 2013
Wpisany przez: Andrzej Popiołek

W dniach 10 i 11 kwietnia br. Halina Bilik, Opolski Kurator Oświaty, wspólnie z delegacją Wojewody Opolskiego przebywała w Iwano-Frankowsku na Ukrainie na zaproszenie Gubernatora tego Okręgu. Głównym celem tego wyjazdu, poza nawiązaniem kontaktów w obszarze oświaty, było sprawdzenie możliwości organizacji polsko-niemiecko-ukraińskiego obozu młodzieżowego w miejscu pamięci w Czarnym Lesie pod Iwano-Frankowskiem, gdzie od 1941r. spoczywają szczątki przedstawicieli inteligencji polskiej.

Czytaj więcej...

Certyfikacja szkół w Programie przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim

Drukuj
Opublikowano: 25 kwietnia 2013
Wpisany przez: Liliana Bisowska

certW dniu 23.04.2013 r. odbyła się uroczystość certyfikacji szkół w Programie przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim.

W obecności Wicewojewody Opolskiego - Antoniego Jastrzembskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty – Haliny Bilik oraz przedstawicieli instytucji partnerskich został podpisany aneks do Porozumienia, na mocy którego powołano Program, sankcjonujący przystąpienie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu na prawach Partnera Programu do realizacji zadań z niego wynikających.

Program powstał w 2008 roku i jest odpowiedzią na niezwykle palący problem nieprawidłowości w rozwoju narządu ruchu i statyki ciała u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Z niezwykle szerokim spektrum realizowanych działań oraz mnogością zaangażowanych instytucji, jest inicjatywą pionierską w skali kraju.

Czytaj więcej...

Program Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała

Drukuj
Opublikowano: 17 kwietnia 2013
Wpisany przez: Jakub Kapinos

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół i placówek,

przedstawiciele organów prowadzących,

koordynatorzy Programu,

nauczyciele wychowania fizycznego i prowadzący zajęcia gimnastyki korekcyjnej,

Informuję, iż w dniu 23.04.2013 r., o godz. 10:00-13:30, w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu, ul Katowicka 68, odbędzie się uroczystość certyfikacji szkół-liderów połączona z wręczeniem nagród rzeczowych w Programie Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim.

Uroczystość odbędzie się w obecności Wojewody Opolskiego oraz władz instytucji Partnerskich Programu.

Na uroczystość zapraszamy dyrektorów szkół i placówek, koordynatorów, nauczycieli wychowania fizycznego i prowadzących zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Czytaj więcej...

Zaświadczenia dla uczestników spotkania konferencji regionalnych pn „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole”

Drukuj
Opublikowano: 14 marca 2013
Wpisany przez: Anna Pasierbek

Szanowni Państwo,

dobiegły końca prace związane z organizacją regionalnych konferencji pn „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole" zainicjowanych przez Ministerstwo edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji, przy współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.

W zawiązku z powyższym organizatorzy przekazali zaświadczenia dla uczestników spotkania, które należy odebrać w Kuratorium Oświaty w Opolu.

Czytaj więcej...

Podręczniki

Drukuj
Opublikowano: 18 lutego 2013
Wpisany przez: Magdalena Szałagan

Opolski Kurator Oświaty przypomina, iż zgodnie z zapisem art. 22a ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

Ponadto wskazuję, iż zgodnie z art. 22a wyżej wymienionej ustawy, nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

W związku powyższym zwracam uwagę Państwa Dyrektorów i Nauczycieli na fakt, iż dokonując wyboru podręczników należy przede wszystkim kierować się dobrem ucznia. Przy tym należy pamiętać, iż przyjmowanie jakichkolwiek korzyści przy wyborze podręczników jest działaniem nieetycznym i może mieć znamiona przestępstwa.

Innowacyjne narzędzia dydaktyczne w ramach projektu "Przedsiębiorcze szkoły"

Drukuj
Opublikowano: 24 stycznia 2013
Wpisany przez: Dorota Wieczorek

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów ekonomicznych do korzystania z innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych dla szkół ponadgimnazjalnych. Przed przystąpieniem do pracy na narzędziach, istnieje możliwość zapoznania się z nimi na spotkaniu on-line, podczas którego pokazane zostaną możliwości ich wykorzystania i zastosowania.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014