Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

V Festiwal Kultury, Nauki i Sportu

Drukuj
Opublikowano: 13 lutego 2014
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach jest pomysłodawcą i organizatorem V Festiwalu Kultury, Nauki i Sportu, który odbędzie się w dniach 10 – 15.06.2014 r. na obiektach PG w Kościerzycach, PSP w Czepielowicach, PSP w Lubszy oraz PSP w Mąkoszycach.

W dniach 10-15 czerwca 2014 r. w Publicznym Gimnazjum im. T. Kościuszki w Kościerzycach odbędzie się V Festiwal Kultury, Nauki i Sportu. Pomysłodawcą imprezy jest Dyrektor Gimnazjum Roman Czechowski. Festiwal jest kontynuacją Międzyszkolnych Igrzysk Olimpijskich organizowanych przez Pana Czechowskiego już od dwudziestu dwóch lat – najpierw w Stobrawie, a od ośmiu lat w Kościerzycach.

Festiwal Kultury, Nauki i Sportu jest swoistą promocją szkoły i jej działalności nie tylko w lokalnym środowisku. Dzięki festiwalowi realizowane są również podstawowe założenia programu wychowawczego: samorządność, odpowiedzialność, działanie. Udział w festiwalu aktywizuje społeczność szkolną z terenu całej gminy, umożliwiając prezentację działalności artystycznej, sportowej i naukowej. Jest to również okazja, by zachęcić do współpracy rodziców, przedstawicieli samorządu. W tym roku szkolnym pragniemy także przedstawić kilka ciekawych propozycji dla innych szkół z naszego województwa. Program imprezy obejmuje ciekawe przedsięwzięcia, które odbywają się w poszczególnych dniach.

W załączeniu:

1. Festiwal Nauki, Kultury i Sportu.
2. Regulamin XXII Międzyszkolnych Igrzysk Olimpijskich.
3. Ja i Mój Mistrz-regulamin konkursu.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014