Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Drukuj
Opublikowano: 14 grudnia 2016
Wpisany przez: Magdalena Bonich

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie zaprasza na uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Szczegółowa informacja

XXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

Drukuj
Opublikowano: 14 grudnia 2016
Wpisany przez: Tomasz Słodziński

Organizatorzy Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej we Wrocławiu zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz reprezentantów młodzieżowych domów kultury do udziału w XXV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, który odbędzie się w dniach 15-16 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 113 we Wrocławiu. Szczegółowe zasady udziału w festiwalu określa regulamin dostępny na stronie internetowej: www.ofpo.wroc.pl

EDUinspiracje – konferencja regionalna

Drukuj
Opublikowano: 14 grudnia 2016
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+, jednostka podległa Ministerstwu Edukacji Narodowej, organizuje cykl konferencji pod szyldem „EDUinspiracji”. Ich celem jest przekazanie informacji na temat skutecznego pozyskiwania funduszy europejskich na realizację zadań oświatowych, a także prezentacja dobrych praktyk w ramach projektów edukacyjnych wpisujących się w priorytety reformy oświatowej. Zapraszamy na regionalną konferencję, która odbędzie się w Oświęcimiu w dniu 21 grudnia br. Poświęcona będzie ona kształceniu i szkoleniu zawodowemu. Adresowana jest do samorządów, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz innych pracowników placówek oświatowych i ośrodków doskonalenia zawodowego zainteresowanych kształceniem i szkoleniem praktycznym. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane najważniejsze programowe obszary zmian proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedstawimy narzędzia pomocne w realizacji celów wynikających z założeń reformy systemu oświaty w Polsce. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegóły i formularz rejestracyjny na: http://eduinspiracje.org.pl/konferencje/oswiecim/

Kultura chrześcijańska w dziejach narodu – Materiały edukacyjne dla szkół

Drukuj
Opublikowano: 14 grudnia 2016
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

fot1612141137Zapraszamy do korzystania z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Archiwum Państwowe w Opolu pod patronatem Biskupa Diecezji Opolskiej, Prezydenta Miasta Opola oraz Opolskiego Kuratora Oświaty. Materiały te powstały w ramach projektu „Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu". Przeznaczone są one do realizacji edukacji historycznej na różnych poziomach nauczania, zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych. Wierzymy, że będą one stanowić pomoc i inspirację dla nauczycieli w przygotowaniu zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów, poprzez dokonanie selekcji proponowanych przez nas zadań i źródeł lub skorzystanie z całości materiału.

Szczegóły, scenariusze zajęć i karty pracy na: http://opole.ap.gov.pl/foto//cd_edukacja/glowna.html

Program „Szkolny Klub Sportowy” 2017

Drukuj
Opublikowano: 13 grudnia 2016
Wpisany przez: Piotr Dańkowski

Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” prosi o zgłoszenie szkoły do udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy” 2017. Termin składania deklaracji do 22.12.2016r.

Czytaj więcej...

Plebiscyt na 10 najlepszych uczniów – sportowców woj. opolskiego za rok szkolny 2015/2016 dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Drukuj
Opublikowano: 13 grudnia 2016
Wpisany przez: Piotr Dańkowski

Szkolny Związek Sportowy Opolskie prosi o zgłaszanie na piśmie uczniów do plebiscytu na najlepszych sportowców w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2016r.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs „LEPSZY INTERNET- STWÓRZMY GO RAZEM ”.

Drukuj
Opublikowano: 08 grudnia 2016
Wpisany przez: Tomasz Słodziński

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

Szczegóły znajdują się w załączniku

Czytaj więcej...

Bezpłatne badania USG piersi i tarczycy.

Drukuj
Opublikowano: 07 grudnia 2016
Wpisany przez: Bogusław Franiczek

Szanowni Państwo,

Ośrodek Medyczny „Samarytanin" serdecznie zaprasza wszystkich pracowników szkół w Opolu na
bezpłatne badania USG piersi i tarczycy.

Czytaj więcej...

Konwent Gier Planszowych połączony ze szkoleniami dla nauczycieli i konkursem plastycznym.

Drukuj
Opublikowano: 07 grudnia 2016
Wpisany przez: Monika Pawlicka

Szanowni Państwo, nauczyciele wraz z uczniami wszystkich szkół Opolszczyzny, zapraszamy do udziału w szkoleniach dotyczących wykorzystania gier planszowych oraz łamigłówek na różnorodnych lekcjach.

Czytaj więcej...

III Konferencja Edukacja filmowa w szkole.

Drukuj
Opublikowano: 02 grudnia 2016
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Konferencja odbędzie się w dniu 17 grudnia 2016r. w godz. 10.00-14.00 w sali Wydziału Teologicznego w Opolu przy ul. Drzymały 1a (I piętro).

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014