Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji promuje języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny – kaszubski.

Drukuj
Opublikowano: 12 stycznia 2015
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

Kultura mniejszości narodowych i etnicznych oraz język Kaszubów są nieodłącznym bogactwem naszej wspólnej ojczyzny. Niezwykle istotną częścią tego bogactwa są języki, które od wieków rozbrzmiewają na naszej ziemi obok języka polskiego. W okresie PRL-u bogactwo naszej kulturowej różnorodności spychano na margines. Dzisiaj w wolnej Polsce, wspólnie odkrywamy wieloetniczną i wielojęzyczną historię Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej...

XIX Seminarium Śląskie „Edukacja mniejszościowa w Polsce – wczoraj-dziś-jutro” 24 – 27 września 2014r., w Kamieniu Śląskim

Drukuj
Opublikowano: 16 września 2014
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oaz Stowarzyszeniem Bibliotek Caritas im. Św. Karola Boromeusza, Duszpasterstwem Grup Mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej, Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz  Stowarzyszeniem Pielęgnowania Sztuki   i Kultury Śląskiej organizuje seminarium, które odbędzie się w terminie od 24 do 27  września 2014r., na Zamku w Kamieniu Śląskim.

Czytaj więcej...

Deklarowanie języka niemieckiego mniejszości narodowej jako języka obcego nowożytnego na sprawdzianie po szkole podstawowej oraz egzaminie gimnazjalnym

Drukuj
Opublikowano: 08 września 2014
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

W związku z zapytaniami  dotyczącymi deklarowania języka niemieckiego mniejszości narodowej jako języka obcego nowożytnego na sprawdzianie po szkole podstawowej oraz egzaminie gimnazjalnym w wyjaśniam:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami) „w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych” w rozdziale 4. „Sprawdziany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum” w § 35 ust. 2 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 25.04.2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 520), które weszło w życie 1.09.2014r., stanowi, że „ do części drugiej sprawdzianu i części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego”.

Czytaj więcej...

Konkurs stypendialny stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych należących do romskiej mniejszości

Drukuj
Opublikowano: 04 września 2014
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

Szanowni Państwo,

Związek Romów w Polsce ogłasza konkurs stypendialny w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych należących do romskiej mniejszości. EDUKACJA - KROK DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI". Opis zadania oraz zasady naboru znajdziecie Państwo w załącznikach do tej informacji.

W załączeniu:

1. Ogłoszenie o konkursie.
2. Regulamin stypendium.
3. Wniosek o przyznanie stypendium.

Trwa XIX Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach-Niwkach.

Drukuj
Opublikowano: 21 sierpnia 2014
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

lam 2014 4Młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy rozpoczęła prace na cmentarzach wojennych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. W tym roku charakter prac jest inny niż zwykła pielęgnacja tych miejsc pamięci. Uczestnicy tegorocznego obozu pomagają władzom gminy Łambinowice w uporządkowaniu terenów cmentarza z czasów wojny francusko-pruskiej oraz I wojny światowej poprzez karczowanie i plantowanie zapomnianych jego obszarów.

Czytaj więcej...

Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych

Drukuj
Opublikowano: 04 lipca 2014
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

Szanowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele,

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza w ramach zadania powierzonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych. W załącznikach znajdziecie Państwo wzory niezbędnych do zgłoszenia ucznia dokumentów i regulamin. Proszę zwrócić uwagę na terminy.

W załączeniu:

1. Regulamin zgłaszania ucznia do stypendium
2. Karta zgłoszenia
3. Informacje o stypendium

 

Organizacja "Dni Polsko - Niemieckich"

Drukuj
Opublikowano: 21 maja 2014
Wpisany przez: Andrzej Popiołek

Szanowni Państwo,

Minister Edukacji Narodowej wspiera inicjatywę Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dotyczącą kolejnej organizacji "Dni Polsko-Niemieckich", które w tym roku będą przebiegać pod hasłem "Dzień Wolności.de/Tag der Freiheit.pl". Przedsięwzięcie będzie się odbywać w dniach od 01 do 17.06.2014r. i również zachęcamy do organizacji różnych form realizacji tego przedsięwzięcia.

List Minister Edukacji Narodowej

Centrum Herdera zaprasza do udziału w projektach edukacyjnych

Drukuj
Opublikowano: 02 października 2013
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do uczestnictwa w organizowanych dwu projektach:

  1. Ogólnopolski konkurs na esej pt. „Die wahre Heimat ist eingentlich die Sprache".
  2. IV edycji ogólnopolskiego projektu „Nauczanie języka niemieckiego metodą projektu w roku szkolnym 2013/2014

Więcej informacji o projektach na stronie http://herder.univ.gda.pl

Ogólnopolski konkurs fotograficzny – Ukryta Europa

Drukuj
Opublikowano: 18 września 2013
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie osoby w wieku od 13 lat wzwyż.

Organizator: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu zapraszają do udziału ogólnopolskim konkursie fotograficzny – Ukryta Europa, pod hasłem: Poznaj historię własnej okolicy i stwórz z nami europejski szlak zabytków! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Termin nadsyłania prac: 31 października 2013 r.

Więcej informacji w załącznikach:

1. Informacja prasowa o konkursie
2. Plakat konkursu
3. Ulotka

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014